Steeds vaker worden er brandgevaarlijke voorwerpen tussen het oud papier gevonden. Denk aan batterijen, accu’s of mobiele telefoons. Als deze bij het aandrukken in de inzamelwagen worden geraakt, is er kans op brand. U kunt zich voorstellen dat een inzamelwagen vol papier of een papieropslag dan gevaarlijke situaties oplevert. Haal dus de batterij uit de verpakking voordat u die bij het oud papier legt!

Het oud papier mag verder alleen uit schoon en droog papier bestaan. Dus geen papier dat vervuild is met productresten, vloeistoffen en andere materialen. Deze kunnen het recyclingproces verstoren.

Waarom papier recyclen?

Recycling van papier en karton is belangrijk. Door inzameling en hergebruik van oud papier vermindert de afvalberg en neemt de behoefte aan nieuwe grondstoffen af. Dat is goed voor het klimaat. 89% van het Nederlandse papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt! Meer informatie over wat wel en niet bij het oud papier hoort vindt u op www.afvalscheidingswijzer.nl.

Wat hoor bij het oudpapier en wat niet? Dit wel: Schoon en droog Dit niet: Nat, Vies, Veel plastic