In ons restafval zit nog meer dan 30% gft (groente-, fruit- en etensresten en tuinafval). Om de Nederlandse economie volledig circulair te maken is het van groot belang om het restafval beter te scheiden. Goed gescheiden afval is namelijk beter te recyclen. Daarom is het belangrijk dat u uw afval in de juiste afvalbak gooit.

Tips voor een schonere afvalbak

  • Leg een pagina van een oude krant of een laagje stro onderin de containers om aankoeken van afvalresten te voorkomen.
  • Gebruik afbreekbare plastic of papieren gft-inzamelzakken. Leg er geen knoop in, want dat maakt het composteren moeilijker.
  • Gooi geen vochtig afval in de container: dit voorkomt broei en extra stank. Laat gemaaid gras bijvoorbeeld een dagje drogen en laat vochtige etensresten in het gootsteenbakje uitlekken. 
  • Laat bij langdurige afwezigheid, bijvoorbeeld vakantie, de gft-container leeg achter.
  • Af en toe een handje zaagsel kan vocht en geurtjes absorberen.

Meer weten over afval scheiden?

Met de afvalscheidingswijzer kun je makkelijk ontdekken in welke afvalbak je jouw afval en producten weg kunt gooien. Ga naar www.afvalscheidingswijzer.nl.

GFT wat valt wel of niet onder GFT