Scholen en bedrijven kunnen vanaf 1 januari 2023 gescheiden plastic verpakkingen, drankkarton en/of glas laten ophalen door Het Afvalfonds Verpakkingen. Zij kunnen zich hiervoor tot 18 mei 2022 aanmelden. De gescheiden afvalinzameling is gratis.

Heel veel mensen scheiden thuis hun afval. Maar op het werk of op school is dat vaak nog niet mogelijk. Daar komt verandering in. Ook bij scholen en bedrijven wordt verpakkingsmateriaal straks gescheiden opgehaald vanaf 1 januari 2023. Het gaat om hetzelfde soort verpakkingsafval als mensen thuis hebben, zonder statiegeld: drinkpakken, plastic verpakkingen van bijvoorbeeld boterhambeleg en koek- en snoepverpakkingen, blik, glazen potten en flessen.

Scholen, kantoren, winkels, horeca, verenigingen, dorpshuizen, wijkcentra en culturele organisaties kunnen gebruikmaken van de gescheiden inzameling. Dit wordt geregeld en betaald door Het Afvalfonds Verpakkingen, een organisatie van bedrijven die verpakte producten in Nederland op de markt brengt. Het Afvalfonds Verpakkingen maakt hiervoor afspraken met de afvalinzamelaars en -verwerkers.

Aanmelden

Meer informatie is te lezen via www.afvalgoedgeregeld.nl. Scholen en bedrijven kunnen zich via het inschrijfloket aanmelden. In principe kan elke organisatie zich inschrijven, maar er zijn wel voorwaarden. Die zijn te lezen op de website. Wie op 1 januari 2023 mee wil doen, moet zich aanmelden vóór 18 mei 2022.