Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) controleren in onze gemeente en omliggende gemeen-ten steeds meer op motorcrossers of quad rijders die off the road rijden in kwetsbare natuurgebieden. Afgelopen woensdag 26 september 2019 vond er een handhavingsactie plaats in en rondom natuurgebied Oostelbeersche Heide. Een expertteam van Politie en groene BOA’s werkten hier samen. 

Doel

Het doel van deze handhavingsacties is het tegengaan van motorcrossers in natuurgebieden. De gemeente Oirschot krijgt namelijk al langere tijd en met grote regelmaat klachten van overlast en schade aan flora en fauna veroorzaakt door illegaal crossen in natuurgebieden. De klachten houden, naast verstoring en vernieling van flora en fauna, vaak een gevoel van onveiligheid in voor recreanten, wandelaars en ruiters van het buitengebied. 

Wat leverde het op?

De handhavingsactie leverde 13 stuks proces verbalen op. Verdachten kunnen hoge boetes tegemoet zien en het OM (Openbaar Ministerie) vervolgt altijd. Verdachten krijgen binnenkort ook een bestuurlijke brief van de gemeente Oirschot in verband met overtredingen van regels van het bestemmingsplan en de APV (Algemene Plaatselijke Verordening). Deze aanpak maakt het mogelijk om bij herhaling van de overtreding een dwangsom te kunnen opleggen aan de overtreder.

Houdt u samen met ons een oogje in het zeil?

Het handhavingsteam roept iedereen op het buitengebied in de gaten te blijven houden. Ziet u iets opvallends in deze omgeving, neem dan contact op via 0900-9965432. U kunt uw melding ook doen via de Buiten Beter app of rechtstreeks naar de gemeente Oirschot via www.oirschot.nl/melding