De provincie Noord-Brabant bereidt de herinrichting van de N395 tussen Hilvarenbeek en Oirschot voor. Het doel is om de veiligheid van de weg en de leefbaarheid in de dorpen te verbeteren. Op 19 november is het werk definitief gegund aan aannemer BAM Infra.

Voorbereidende werkzaamheden

De komende maanden werken zij de plannen verder uit en vragen de benodigde vergunningen aan. Naar verwachting vinden in het voorjaar van 2021 de voorbereidende werkzaamheden plaats. Nadat de voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond, wordt in de zomer van 2021 als eerste gestart met de aanleg van de kluifrotonde (twee rotondes die met elkaar verbonden zijn) in Hilvarenbeek en het gedeelte tussen Hilvarenbeek en Diessen.
 

Bomenkap

Voordat wordt gestart met de werkzaamheden moeten er ongeveer 300 bomen gekapt worden. Dit is nodig om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het gaat om bomen die te dicht op de weg staan of het zicht belemmeren. De bomen worden in de winter gekapt, omdat er in deze periode geen nestelactiviteiten van vogels plaatsvinden. Het kappen van de bomen start begin december. Het verkeer zal hier minimaal hinder van ondervinden. 
 

Voor de bomenkap is een kapvergunning verleend en zijn compenserende maatregelen getroffen. Langs de hele weg worden ongeveer 300 bomen terug geplant. Deze komen verder van de weg af te staan in verband met de verkeersveiligheid. Daarnaast is met de gemeente Hilvarenbeek een financiële compensatie afgesproken die wordt omgezet in natuurcompensatie. Dit gaat in samenspraak met de Vereniging Natuur en Milieu Hilvarenbeek (VNMH) en het B-team. De compensatie komt waarschijnlijk rond de Turkaaweg tot stand. VNMH en het B-team werken samen met Brabants Landschap aan de uitwerking van deze plannen. 

Contact

Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden en/of bereikbaarheid kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Maartje van Moll van de provincie Noord-Brabant via N395@brabant.nl. Bezoek voor meer informatie www.brabant.nl/n395.