Breng ongebruikte medicijnen of medicijnresten altijd terug naar de apotheek of milieustraat. Medicijnresten die ingezameld zijn via de apotheek of milieustraat worden door de afvalverwerker op verantwoorde wijze verwerkt in speciale verbrandingsovens, waarbij reinigingsinstallaties de afvalgassen zuiveren die daarbij vrijkomen.

Zo lever je medicijnafval in bij de apotheek of milieustraat:

  • Doosjes: alleen de strips
  • Flesjes en tubes: verwijder (voor je privacy) het etiket
  • Gebruikte naalden: altijd in een naaldencontainer

Vanwege het coronavirus graag je medicijnafval eerst 24 uur thuis bewaren in een gesloten zak. 
 

Medicijnresten

We gebruiken in Nederland steeds meer medicijnen. De medicijnresten komen via urine en ontlasting in het riool en na gedeeltelijke zuivering in sloten en rivieren terecht.  En sommige mensen spoelen medicijnen door het toilet of de gootsteen. Jaarlijks komt er zo tenminste 140.000 kilo in het water terecht. Dat is slecht voor het waterleven en lastig voor de bereiding van schoon en veilig drinkwater. Tijdens de Week van Ons Water van 10 tot 25 oktober vragen we samen met geneesmiddelenbedrijven, apotheken en alle partners in de zorg éxtra aandacht voor het inleveren van medicijnen.

Wil je meer informatie? Kijk op www.medicijnresten.org