De gemeenteraad heeft het voornemen om de sluitingstijden van horecagelegenheden te wijzigen. Dit betekent dat horecagelegenheden op vrijdag- en zaterdagavond tot 3.00 uur open mogen zijn, in plaats van de huidige sluitingstijd van 2.00 uur. Voordat dit besluit definitief wordt genomen, zijn we benieuwd hoe u hier over denkt. 

Voornemen wijziging APV

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oirschot maken bekend dat de gemeenteraad het voornemen heeft om over te gaan tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Oirschot 2021. De wijziging betreft 1 artikel, artikel 2:29, welke gaat over de sluitingstijden van onder andere horecagelegenheden. Horecagelegenheden in de gehele gemeente mogen nu op vrijdag- en zaterdagavond open zijn tot 02.00 uur. De gemeenteraad heeft het voornemen dit voor beide dagen aan te passen naar 03.00 uur. Dit geldt dan voor alle reguliere horecagelegenheden, zoals cafés, restaurants en feestzalen. 

We zijn benieuwd wat u van de wijziging vindt

Voordat de gemeenteraad een definitief besluit neemt, willen we graag weten hoe u denkt over de wijziging van de sluitingstijden. U mag reageren als u het een positieve ontwikkeling vindt, maar we horen het ook graag als u het niet eens bent met de wijziging. Als u reageert, wilt u dan ook toelichten waarom u dat vindt? De mening van diverse dorps- en wijkvertegenwoordigers hebben we eerder al ontvangen. Uiteraard nemen we deze reacties mee in de definitieve besluitvorming. Toch kunt u nu ook nog reageren als dorps- en/ of wijkvertegenwoordiger. 

Dien uw inspraakreactie in 

We geven alle inwoners de mogelijkheid om een inspraakreactie op het voornemen in te dienen. Schriftelijke inspraakreacties kunnen tot en met 14 februari 2021 onder vermelding van ‘Inspraak APV 2021’ worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 11, 5688 ZG Oirschot. Het is ook mogelijk voor die datum mondeling te reageren. Neem hiervoor contact op met Nikky Ansems van afdeling VTH de Kempen via 0499 – 58 33 33. De inspraakreacties worden verwerkt in een eindverslag en betrokken bij de verdere besluitvorming.