Home » Inwoners » Agrarisch Natuur- en landschapsbeheer (ANLB)

Agrarisch Natuur- en landschapsbeheer (ANLB)

 • Subsidiesoort: Beheren van landschapselementen, natuurrijke akkers en natuurrijke weilanden
  • Beheersubsidie voor bestaande landschapselementen (o.a. houtsingels, poelen, knotbomen, diverse weide- en akkerranden, hoogstamfruit), en natuurrijke akkers en weilanden in alle leefgebieden;
  • Bijdrage is 100% van beheerkosten, subsidie gebaseerd op normbedragen;
 • Waar
  • Binnen de aangewezen ‘leefgebieden’;
 • Doelgroep
  • Boeren en andere beheerders van agrarische percelen;
 • Beheerperiode
  • Afhankelijk van collectieve aanvraag. Ieder jaar kan tot eind september in worden getekend;
 • Provinciale + Europese subsidie

Lees meer over agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant of neem contact op met Nelis Klaasen 06-27007670, nelisklaasen@gmail.com