Home » Inwoners » Algemeen

Algemeen

Na een Europese aanbesteding is de inzameling van huishoudelijk afval met ingang van 1 januari 2017 gegund aan Baetsen Containers BV uit Veldhoven. Baetsen gaat ook de inzameling van glas, papier, textiel en incontinentiemateriaal verzorgen en is ook de nieuwe beheerder van de milieustraat.

Het afvalbeleid van de gemeente Oirschot is, overeenkomstig de landelijke doelstellingen, gericht op het terugdringen van de hoeveelheid restafval.

Veel afvalstromen (we spreken eigenlijk liever over materiaalstromen omdat die na recycling weer gebruikt worden als grondstof voor nieuwe producten) worden gratis ingezameld of kunt u kosteloos inleveren bij de milieustraat. Het gaat dan o.a. om Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen (blik) en Drankkartons (PMD), glas, oud papier en karton, textiel, incontinentiemateriaal (luiers) klein chemisch afval (kca), asbest, harde kunststoffen en afgedankte elektr(on)ische apparaten.

Als u al die materialen gescheiden aanlevert, blijft er niet zo heel veel restafval meer over. Daarom wordt het ook nog maar één keer per 4 weken ingezameld.