Home » Inwoners » Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen

Wat is een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan is een ruimtelijk plan waarin is vastgelegd wat de bestemming van de grond is, bijvoorbeeld wonen, recreatie of bedrijven. Ook staat erin welke bouw- en gebruiksregels er gelden. Aanvragen voor omgevingsvergunningen toetsen we aan het bestemmingsplan. Als bijvoorbeeld een bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan, dan weigeren wij de omgevingsvergunning, tenzij afwijking van het bestemmingsplan mogelijk is.

Een bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, een verbeelding (plankaart) en regels. De gemeente is op basis van de Wet ruimtelijke ordening verplicht om voor het gehele grondgebied van de gemeente bestemmingsplannen te maken en deze actueel te houden.

Bestemmingsplannen raadplegen

Alle bestemmingsplannen van de gemeente Oirschot kunt u op de volgende twee manieren raadplegen:

1. Zoeken via RO publiceer

Alle plannen staan op de gemeentelijke website RO Publiceer. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Daarvoor moet u de plannen op de website van de rijksoverheid raadplegen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Maar we raden u RO publiceer wel aan, omdat deze site gebruiksvriendelijker is.
U voert de straatnaam in en kiest het gewenste perceel uit de lijst. Daarna krijgt u een pagina in beeld met daarop de bestemming en een deel van de verbeelding (plankaart). Als u op het blauwe pijltje rechts van de verbeelding (plankaart) klikt, krijgt u een volledig overzicht met alle bouw- en gebruiksmogelijkheden.

2. Zoeken op www.Ruimtelijkeplannen.nl

Sinds 1 januari 2010 zijn wij verplicht nieuwe ruimtelijke plannen te digitaliseren en beschikbaar te stellen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook de bestemmingsplannen die nog in procedure zijn kunt u hier vinden. De bestemmingsplannen op deze website zijn rechtsgeldig. Een uitleg over het gebruik van deze site vindt u op de startpagina van deze site.