Home » Inwoners » De Groene Corridor

De Groene Corridor

Totaalbeeld Groene Corridor

Gemeente Oirschot, gemeente Eindhoven en Brabants Landschap hebben het plan om tussen de Markt in Oirschot en het centrum van Eindhoven de Groene Corridor te realiseren. De Groene Corridor zal dé recreatieve fietsverbinding worden tussen het centrum van Eindhoven, Oirschot en Het Groene Woud.

Een aantrekkelijke, groene en recreatieve verbinding

De doelstelling van het project is om een aantrekkelijke en groene verbinding te realiseren tussen stad en platteland. In de realisatieplannen onderscheidt de projectgroep Groene Corridor enkele deelgebieden (‘kamers’). Samen maken deze deelgebieden van de Groene Corridor een robuuste groene recreatieve verbinding tussen het centrum van Eindhoven en de Markt in Oirschot.

De Groene Corridor zal niet alleen een verbinding van A naar B worden, maar ook een belevenis op zich. Ieder deelgebied heeft zijn eigen identiteit, landschappelijke waarde, cultuurhistorische betekenis, belevingswaarde en actoren. Ieder zijn eigen dynamiek, karakteristiek en dus eigen invulling. Per deelgebied zijn ontwerpuitgangspunten (over inrichting, bomen, straatmeubilair, materiaalgebruik, communicatiemiddelen en informatievoorziening) uitgewerkt tot principeprofielen en toekomstbeeld. Binnenkort vindt u op deze pagina meer informatie over de verschillende deelgebieden.

De komende jaren zetten we grote stappen in de realisatie van de Groene Corridor. De deelprojecten krijgen vorm, de Eindhovensedijk een groene invulling en er wordt een langzaam verkeersbrug over het Wilhelminakanaal gebouwd. Natuur- en landschapsontwikkeling gaat hierbij hand in hand met behoud en versterking van de toeristische en recreatieve potenties. Denk bijvoorbeeld aan het toegankelijk maken van bos- en heidegebieden door aanleg van wandel- en fietspaden en inzet op de instandhouding van het cultureel/militair erfgoed.

Eindhovensedijk blijft open voor autoverkeer

Hoewel in de fase van planvorming is gesproken over het afsluiten van de Eindhovensedijk voor autoverkeer als onderdeel van het project Groene Corridor, zijn daar inmiddels andere afspraken over gemaakt. De bestuurders van de gemeente Eindhoven, gemeente Oirschot en Brabants Landschap zien mogelijkheden om recht te doen aan de oorspronkelijke opgave van de Groene Corridor, een groene verbinding met veel beleving en daarnaast toegankelijkheid voor autoverkeer tussen Eindhoven en Oirschot mogelijk te houden.

Eind 2015/begin2016 is door Oirschot en Eindhoven een onderzoek uitgevoerd naar de effecten op verkeerskundig en financieel vlak voor het openhouden van de Oirschotsedijk tussen Beatrixkanaal en Antony Fokkerweg.  Dit onderzoek geeft nieuwe inzichten in de autobereikbaarheid van de Oirschotsedijk na aanleg van de nieuwe wegenstructuur. De nieuwe wegenstructuur is een volwaardig alternatief voor de autobereikbaarheid tussen Erica en Antony Fokkerweg. De nieuwe wegenstructuur zorgt in dat opzicht voor twee nieuwe aansluitingen op de Antony Fokkerweg. Onderaan deze pagina vindt u een schets van de nieuwe wegenstructuur.

De Eindhovensedijk blijft open voor autoverkeer tot aan de Erica. De Oirschotsedijk tussen het Beatrixkanaal en Antony Fokkerweg wordt afgesloten voor doorgaand autoverkeer, nadat de nieuwe wegenstructuur is gerealiseerd. Dit is naar verwachting in 2020. Doorgaand autoverkeer van en naar Eindhoven gaat dan – naast de A58 - hiervan gebruik van maken.

Langzaam verkeersbrug

Onderdeel van de Groene Corridor is een brug voor langzaam verkeer over het Wilhelminakanaal in Oirschot. Met ‘langzaam verkeer’ wordt gedoeld op fietsers en voetgangers. Met de realisatie van deze brug kunnen bewoners en recreanten eenvoudig vanuit het Oirschotse centrum naar de voorzieningen aan de zuidkant van het kanaal als de Kempenhorst, de Kemmer en zo verder over de Groene Corridor naar Eindhoven. En vice versa uiteraard.  Onderaan deze pagina vindt u de diverse varianten die zijn ontworpen voor de langzaam verkeersbrug.

In deze animatiefilm is een impressie te zien van de toekomstplannen rondom Moorland

Peiling

We peilden de mening van het burgerpanel. Het rapport hierover kunt u lezen op www.burgerpaneloirschot.nl.

Meer informatie

Meer informatie leest u in de Integrale visie Groene Corridor Oirschot en de Integrale visie Groene Corridor Eindhoven. Hieronder vindt u ook een link naar ‘diverse documenten’ zoals eerdere besluitvorming en plannen rondom de Groene Corridor.

Via deze link kunt u een animatie zien van de toekomstplannen rondom Moorland  https://vimeo.com/190840057