Home » Inwoners » De Groene Corridor » Variant 3 - vaste brug loop

Variant 3 - vaste brug loop

Deze variant bestaat uit een vaste brug met een lus. Een vaste brug kan niet geopend worden en heeft daarom een maximale hoogte van 5,10 meter nodig voor de scheepvaart. Aan de noordkant van het kanaal wordt die hoogte overbrugd met een lus in de Kanaalzone vanaf het Standaardplein. Aan de zuidkant komt de brug uit bij het begin van de Eindhovensedijk.

De kosten voor deze brug bedrage 2,3 mln. euro. Hiervan wordt 1,9 mln. euro gesubsidieerd door de provincie en er is 1,3 mln. euro reeds gereserveerd door de gemeente. Aangezien het een vaste brug is, zijn er geen extra kosten nodig voor bediening.

Te downloaden: