Home » Inwoners » De Groene Corridor » Variant 4 - vaste diagonale brug

Variant 4 - vaste diagonale brug

Deze variant bestaat uit een vaste brug die het Wilhelminakanaal diagonaal kruist. Een vaste brug kan niet geopend worden en heeft daarom een minimale hoogte van 5,10 meter nodig voor de scheepvaart. Aan de noordkant van het kanaal wordt die hoogte overbrugd door 2 naast elkaar gelegen hellingbanen in de Kanaalzone vanaf het Standaardplein. Aan de zuidkant komt de brug uit bij het begin van de Eindhovensedijk.

De kosten voor deze brug bedragen 2,2 mln. euro. Hiervan wordt 1,9 mln. euro gesubsidieerd door de provincie en er is 1,3 mln. euro reeds gereserveerd door de gemeente.  Aangezien het een vaste brug is, zijn er geen extra kosten nodig voor bediening.