Home » Inwoners » Duurzaamheid

Duurzaamheid

Oirschot werkt samen met inwoners en bedrijven aan een duurzame samenleving. Samen met de Kempengemeenten willen we energieneutraal zijn in 2025. Dat betekent dat de energie die we met zijn allen gebruiken in de Kempen duurzaam wordt opgewekt, bijvoorbeeld met zonnepanelen, windmolens of bodemwarmte. Duurzaamheid omvat alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en toekomstgericht denken.