Home » Inwoners » Gebiedsontwikkeling De Levende Beerze

Gebiedsontwikkeling De Levende Beerze

Levende Beerze leeft, bruist en werkt

Wie woont in de Brabantse Kempen, is een geluksvogel. Je vindt er rust en ruimte, gezellige en actieve dorpen én natuur om de hoek. Met werkgelegenheid in de Brainport-regio en ondernemers die in de Kempen hun brood verdienen. Dat wil de generatie na ons ook: Een gezonde omgeving waar het goed wonen, leven en werken is. Dat gaat niet vanzelf. Onder de naam ‘Levende Beerze leeft, bruist en werkt’, krijgt het gebied rond de Kleine Beerze daarom de komende jaren extra aandacht in diverse plannen.

Plannen van Vessem tot Oostelbeers

Zo wordt de Kleine Beerze van Vessem tot Oostelbeers aangepakt, zodat de beek natuurlijker gaat stromen en de waterkwaliteit verbetert. In Vessem zijn er plannen voor het ‘Dorp aan de beek’, waarin wonen vlakbij de Beerze centraal staat.  Verder worden de wateromstandigheden in de natuurgebieden Landschotse Heide, Spekdonken en Molenbroek verbeterd. Dat is niet alleen goed voor het behoud en herstel van water en natuur. Het is hier goed boeren en er is ook oog voor recreatie. Veel mensen genieten in hun vrije tijd van een fietstocht of ontspannende wandeling in dit afwisselende landschap. Ook toeristen en dagjesmensen hebben de kracht van de Brabantse Kempen ontdekt, wat weer goed is voor de lokale economie.

Kleine Beerze is rode draad

Samen met inwoners, (agrarische) ondernemers en organisaties stellen we de verschillende deelplannen op en voeren we ze uit. Rode draad is de (Kleine) Beerze. De bedoeling is in 2022 een Beerzedal achter te laten, waar ook de volgende generatie trots op kan zijn. Doet u mee?

Samenwerkende partijen

De gemeenten Eersel en Oirschot, Waterschap De Dommel, Provincie, Brabants Landschap en de ZLTO sloten in 2013 een overeenkomst om samen de gebiedsontwikkeling rond de Kleine Beerze aan te pakken. Het project Levende Beerze is geen nieuw project, maar de herstart van een gebiedsproject dat enkele jaren stil lag.  Door forse bezuinigingen moesten de betrokken organisaties in 2010 een pas op de plaats maken. De ‘oude’ afspraken zijn in de samenwerkingsovereenkomst in een soberder jasje gegoten, die beter passen bij de mogelijkheden van nu.

Meer informatie

Meer informatie over het project vindt u op www.brabantsekempen.eu. Hieronder vindt u meer informatie over enkele specifieke projecten van de gemeente Oirschot in het gebied rondom de Levende Beerze.