Home » Inwoners » Gemeentelijk vastgoed

Gemeentelijk vastgoed

De gemeente Oirschot heeft diverse soorten vastgoed in eigendom, zoals sportparken, wegen, groenstroken, nieuwbouwlocaties en agrarische percelen, maar ook (openbare) gebouwen. Regelmatig wordt er gemeentelijk vastgoed ter verkoop, verhuur of verpachting aangeboden. Op deze webpagina vindt u meer informatie over de aangeboden objecten.

Contact

Voor meer informatie over het gemeentelijk vastgoed kunt u contact opnemen met de gemeente Oirschot, cluster Grondzaken, op telefoonnummer (0499) 58 33 33.

Lees hier meer informatie over de koop van een nieuwbouwwoning of bouwkavel in een woningbouwproject?

De gemeente Oirschot is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Aan de getoonde informatie op deze webpagina kunt u geen rechten ontlenen.

Archief