Home » Inwoners » Glasvezel

Glasvezel

Vragen en antwoorden glasvezel

Wat is glasvezel?

Glasvezel wordt ook wel fiber genoemd en is een haardunne vezel van glas. Het kent allerlei toepassingen. Zo wordt glasvezel bijvoorbeeld gebruikt voor het verstevigen van allerlei kunststoffen (denk maar eens aan ski’s en remblokken). Glasvezel komt ook voor in de vorm van glaswol, dat gebruikt wordt als isolatiemateriaal. Glasvezel kan ook worden toegepast als optische vezel in telecommunicatie. Hierbij wordt licht gestuurd door lange vezels van optisch zeer helder glas om signalen betrouwbaar op grote afstanden te transporteren. Doordat het licht in de glasvezel een hele kleine hoek maakt met de buitenkant van de vezel ontstaat reflectie.

Wat heb je aan glasvezel?

Snel de vakantiefoto's uploaden naar een webalbum voor familie en vrienden, een update downloaden voor een computerprogramma of 's avonds nog even naar Uitzending Gemist kijken op tablet of PC. De hoeveelheid data die we elkaar sturen en die we ontvangen groeit explosief. Elke dag komen er nieuwe mogelijkheden bij. Daarom wordt het hoog tijd voor een glasvezelnetwerk. Wist u bijvoorbeeld dat u uw huidige ADSL- of kabelaansluiting deelt met de rest van de straat? Gaan er meerdere mensen tegelijk online, dan kan uw internetverbinding opeens een stuk trager worden. Met glasvezel werkt dat anders. Dat hebt u helemaal voor uzelf zodat u op volle snelheid surft, mailt en bestanden deelt. Glasvezel heeft een onbeperkte capaciteit. Glasvezel is dus geschikt voor de toepassingen van morgen en die in de verre toekomst.

Welke trajecten lopen er in Oirschot?

In 2014 zijn er in de gemeente Oirschot twee initiatieven ontstaan die glasvezel willen aanleggen in het buitengebied van Oirschot. Dit zijn OirschotGlas en Ten-neT Boxtel - Oirschot.

Er zijn op dit moment (nog) geen marktpartijen of initiatieven die ook de kernen van Oirschot van glasvezel willen voorzien.

Wat doet de gemeente aan glasvezel?

Het college van B&W is van mening dat het realiseren van een glasvezelnetwerk geen kerntaak van de gemeente is, maar van kabelexploitanten, private partijen en/of (bewoners)coöperaties. De gemeente heeft daarbij een stimulerende en faciliterende rol. Daarom is de gemeente Oirschot erg blij dat er twee initiatieven zijn die er veel tijd en energie insteken om onze inwoners van het buitengebied van glasvezel te voorzien. De gemeente steunt beide initiatieven en zal hen zoveel als mogelijk faciliteren, zodat het totale buitengebied van de gemeente Oirschot snel kan worden voorzien van een glasvezelverbinding.

Wat vindt de gemeente belangrijk bij de totstandkoming van een breedbandnetwerk?

De gemeenteraad heeft op 25 november 2014 een aantal uitgangspunten vastgelegd voor de realisatie van een breedbandnetwerk:

  1. We zetten primair in op glasvezel.
  2. Het realiseren van een glasvezelnetwerk is geen kerntaak van de gemeente is, maar van kabelexploitanten, private partijen en/of (bewoners)coöperaties. De gemeente heeft daarbij een stimulerende en faciliterende rol.
  3. Het streven van de gemeente is om de aanleg van breedband-voorzieningen te stimuleren zodat álle woningen en bedrijven van de gemeente toegang hebben tot snel internet.
  4. We zetten in op een ‘open’ netwerk.
  5. Er vindt geen inzet plaats van gemeentelijke gelden.

Welk initiatief is op mij van toepassing?

Beide initiatieven hebben een voorlopige financieringsaanvraag ingediend bij het Breedbandfonds van de provincie en bleken daarbij gedeeltelijk overlappend  aan elkaar of adressen te hebben die qua ligging beter pasten bij het andere initiatief. De betrokken initiatiefnemers zijn daarop bij elkaar gekomen en hebben goede onderlinge afspraken gemaakt over een gebiedsverdeling.
Een groot deel van het gebied tussen Boxtel en Spoordonk valt onder Ten-neT Boxtel – Oirschot. Het overige deel van het buitengebied van Oirschot valt onder het initiatief OirschotGlas. Voor de exacte gebiedsverdeling verwijzen wij u naar de initiatiefnemers.

Indien een van de twee initiatiefnemers binnen 2015 niet tot aanleg overgaat, dan vervallen  de gemaakte gebiedsafspraken. Het andere initiatief zal zich dan inspannen om de niet aangesloten adressen alsnog te voorzien van glasvezel.

Per adres is er nu één definitieve aanbieder. Het kan dus zijn dat u zich reeds voor een ander initiatief had aangemeld, maar dat u nu onder het gebied van de andere aanbieder valt. Deze inwoners hebben een persoonlijk gesprek gehad waarin dit nader is toegelicht.

Hoe kan je je aanmelden?

Voor het initiatief Oirschotglas kunt u zich nog aanmelden. Aanmelden kan via de website www.kempenglas.nl/. Voor het initiatief Ten-neT Boxtel – Oirschot is aanmelding niet meer mogelijk.

Wat is de planning?

Voor OirschotGlas geldt dat half april duidelijk is of het project zeker door kan gaan. Op dat moment zal de definitieve financieringsaanvraag bij de BOM worden ingediend. De verwachting is dan dat er op 1 juni 2015 gestart kan worden met de werkzaamheden. Eind december kunnen er dan diensten geleverd worden. De bedrijventerreinen staan vooralsnog 3 maanden later in de planning.

Ten-neT Boxtel - Oirschot heeft al een definitieve aanvraag bij de BOM ingediend en verwacht 14 april a.s. goedkeuring te krijgen van de BOM. Zij verwachten voor de zomervakantie te kunnen starten met de aanleg en deze nog in 2015 af te kunnen ronden.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen, neemt u dan gerust contact op met onderstaande initiatiefnemers:

OirschotGlas, www.kempenglas.nl
Contactpersoon: Hans Blom, 0499 – 57 75 73 of oirschot@kempenglas.nl

Ten-neT Boxtel, www.glasvezelboxtel.nl
Contactpersoon: Jan van Kemenade, 06 – 51 60 70 35 of info@glasvezelboxtel.nl