Home » Inwoners » Herinrichting Compagnies Oefenterrein Oirschot (Oirschotse Heide)

Herinrichting Compagnies Oefenterrein Oirschot (Oirschotse Heide)

Het Ministerie van Defensie is eigenaar van de Oirschotse Heide. Dit 1.500 ha grote bos- en heidegebied fungeert als militair oefenterrein. Om aan de operationele behoefte van haar eenheden te voldoen, gaat Defensie het gebied herinrichten. Daarbij houdt het nadrukkelijk rekening met de natuurwaarden en de recreatieve en historische betekenis van het gebied.

De rol van de gemeente Oirschot is om de plannen van Defensie in goede harmonie te brengen met de plaatselijke en regionale belangen. De Oirschotse Heide heeft naast de primaire militaire functie namelijk bijzondere waarden en betekenis voor onze gemeenschap en haar bezoekers. Zo maken lopers, wandelaars, mountainbikers en ruiters veelvuldig gebruik van de diverse routes. En het terrein is ook erg geliefd bij natuurliefhebbers. Het natuurgebied is gevarieerd: heide, bossen, zandverstuivingen wisselen elkaar af. Niet onbelangrijk is tenslotte het in het westelijk deel van het terrein gelegen militaire legerkamp uit de periode rond 1830 (wording van Nederland / Belgische Opstand).

Op 18 september 2013 hebben vertegenwoordigers van Defensie uitleg gegeven over nut en noodzaak van de herinrichting en de wijze waarop die gaat plaatsvinden. In vervolg hierop is toegezegd dat er meer informatie voor belangstellenden en betrokkenen beschikbaar komt.

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Op de pagina met veelgestelde vragen kunt u hiervoor terecht. Ook ziet u waar u terecht kunt met vragen, opmerkingen of klachten.

Hieronder vindt u meer informatie over de geplande herinrichting die Defensie beschikbaar heeft gesteld.