Home » Inwoners » Huishoudelijk afval (restafval, GFT en PMD)

Huishoudelijk afval (restafval, GFT en PMD)

LET OP: i.v.m. feestdagen kan een andere inzameldag worden aangewezen. Raadpleeg daarvoor de afvalwijzer of DeAfvalApp.

Inzameling restafval

Binnen de bebouwde kom van Oost-, West- en Middelbeers en het hele buitengebied van Oirschot, Spoordonk en de Beerzen: één keer per 4 weken op donderdag in de even weken.

Binnen de bebouwde kom van Oirschot en Spoordonk: één keer per 4 weken op donderdag in de oneven weken.

Inzameling Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT)

Binnen de bebouwde kom van Oost-, West- en Middelbeers en het hele buitengebied van Oirschot, Spoordonk en de Beerzen: elke 2 weken op donderdag in de even weken.

Binnen de bebouwde kom van Oirschot en Spoordonk: elke 2 weken op donderdag in de oneven weken.

WEL

 • schillen en resten van groenten, fruit en aardappelen
 • vlees- en visresten (inclusief graten en botjes)
 • resten van gekookt eten
 • pinda- en notendoppen en eierschalen
 • gestold vet (geen kaarsvet)
 • theezakjes en filters met koffiedik
 • brood en kaaskorsten (zonder plastic)
 • klein snoeiafval, gemaaid gras en bladeren, onkruid, snijbloemen en kamerplanten
 • mest van kleine huisdieren met stro, kattenbakkorrels met milieukeur

NIET

 • Slachtafval
 • hout en dikke takken (milieustraat)
 • (vogelkooi)zand, tuinaarde, potgrond en turfmolm (milieustraat)
 • as uit asbak en open haard
 • sigarettenpeuken
 • haar van mensen en dieren
 • kattenbakkorrels zonder milieukeur
 • kadavers (milieustraat)
 • incontinentiemateriaal (luiercontainers)
 • schelpen
 • jus, vet, slaolie
 • kurk
 • steekschuim (oasis)
 • plastic of papieren zakken

Inzameling PMD

Binnen de bebouwde kom van Oost-, West- en Middelbeers en het hele buitengebied van Oirschot, Spoor-donk en de Beerzen: elke 2 weken op donderdag in de even weken.

Binnen de bebouwde kom van Oirschot en Spoordonk: elke 2 weken op donderdag in de oneven weken.

Speciale PMD-zak

Het plastic verpakkingsafval moet verzameld worden in speciale PMD-zakken, die gratis verkrijgbaar zijn: aan de centrale balie van het gemeentehuis, bij de milieustraat, bij de Jumbo en Albert Heijn in Oirschot en bij de Jumbo in Middelbeers. Ook verkrijgbaar bij het Dorpshuis Den Deel in Spoordonk op maandagmiddag, woensdagochtend en donderdag.

Voor de inzameling is het volgende van belang

 • Verpakkingen van Plastic, Metaal en Drankkartons mogen ongewassen en met dop worden aangeboden. Het is wél belangrijk dat de verpakkingen leeg zijn. Let wel op: verpakkingen met of van giftige of bijtende producten zoals verf, insecticiden of motorolie (op het etiket staat het gevaarsymbool) mogen niet in de PMD zak. Deze horen bij het chemisch afval.
 • Het PMD-verpakkingsafval wordt alleen meegenomen als dat wordt aangeboden in de speciale PMD-zakken.
 • Zet de zakken pas op de inzameldag aan de straat om te voorkomen dat dieren de zakken openscheuren, waardoor zwerfafval kan ontstaan. Houdt u er wel rekening mee dat de inzamelwagen om 07.30 uur begint te rijden en dat de zakken dan dus aan de straat staan.
 • Probeer te voorkomen dat de zakken bij harde wind wegwaaien. Dit kan bv. door de zakken op een beschutte plek (wel goed zichtbaar) neer te zetten. De zakken a.u.b. NIET aan elkaar binden!

Huishoudelijk plastic verpakkingen

Tasjes, bakjes, potjes, zakjes, flessen, flacons, kuipjes, tubes, bekers, folies. Verpakkingen hoeven niet uitgespoeld te zijn, maar wel leeg. Doppen mogen op de verpakkingen blijven zitten.

Verpakkingen van metaal

Blikjes van conserven, frisdrank, metalen deksels, doppen, lege spuitbussen en schaaltjes van aluminium. Verpakkingen hoeven niet uitgespoeld te zijn, maar wel leeg. Doppen mogen op de verpakkingen blijven zitten.

Drankkartons

Tetrapakken van o.a. zuivelproducten, vruchtensap en soep, bekers voor milkshake en ijs.
Sommige verenigingen (o.a. carnavalsverenigingen) zamelen ook regelmatig metaal in om hun kas te spekken. Inwoners blijven uiteraard vrij om hun metalen verpakkingen aan deze verenigingen aan te blijven bieden. Verpakkingen hoeven niet uitgespoeld te zijn, maar wel leeg. Doppen mogen op de verpakkingen blijven zitten.

Kosten 2017

PMD is gratis. Voor restafval en GFT zie onder afvalstoffenheffing.