Home » Inwoners » Onderwijs en kinderopvang » Kinderopvang

Kinderopvang

Overzicht locaties

Op zoek naar een kinderdagverblijf, gastouderopvang, buitenschoolse opvang (BSO) of peuterspeelzaal/ peuterarrangement voor uw kind? Adressen voor kinderopvang vindt u in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. In dit register kunt u zien welke opvang aan de wettelijke kwaliteitseisen voor kinderopvang voldoet.