Home » Inwoners » Zorg, werk en welzijn » Lokaal Gezondheidsbeleid 2017-2020: Gezond Samenleven

Lokaal Gezondheidsbeleid 2017-2020: Gezond Samenleven

In de gemeente Oirschot vinden wij de eigen kracht van onze inwoners, en het gebruik maken van elkaars krachten, erg belangrijk. Want dan voelen onze inwoners zich thuis. De gemeente heeft een belangrijke rol in het bewaken en bevorderen van de gezondheid van haar inwoners. Daarbij voeren inwoners steeds meer zelf regie over hun leven én hun gezondheid. In 2016 heeft de gemeente het lokaal gezondheidsbeleid vastgesteld met een aantal speerpunten.

Lokaal gezondheidsbeleid gemeente Oirschot

Binnen het lokale gezondheidsbeleid staat het stimuleren van een gezonde leefstijl voorop. We vertrekken vanuit de gedachte dat ieder mens het vermogen heeft om zich aan te passen op het gebied van sociale, fysieke en emotionele uitdagingen. Dit betekent dat we vertrekken vanuit de mogelijkheden, veerkracht en eigen regie van mensen. Daarnaast kijken we breder naar de term gezondheid. Gezond zijn is meer dan alleen fysiek gezond zijn; het gaat ook (en misschien wel vooral) om mee kunnen doen in de maatschappij en de kwaliteit van leven.

Vier speerpunten

In de nota hebben we vier speerpunten benoemd waar we de komende jaren extra aandacht voor hebben:

  1. Eenzaamheid bij volwassenen
  2. Alcohol- en drugsgebruik door jeugdigen (binnen context weerbaarheid)
  3. Weerbaarheid van ouders
  4. Een gezonde leefomgeving

Activiteitenprogramma

In het gezondheidsbeleid vindt u een concreet activiteitenprogramma terug voor de komende vier jaar. Verschillende partijen voeren deze activiteiten uit, de gemeente faciliteert en ondersteunt (financieel). Ook voert de gemeente zelf een aantal activiteiten uit. Zo wordt gezondheid een belangrijk criterium voor het beoordelen van subsidieaanvragen. Ook gaat de gemeente haar inwoners meer informeren over de gevolgen van projecten in de leefomgeving voor de volksgezondheid.

Lees hier het nieuwe gezondheidsbeleid

Cijfers en resultaten vanuit de GGD

De GGD helpt de gemeente vooruit door onder meer het uitvoeren van jaarlijkse onderzoeken op het gebied van gezondheid, leefomgeving, veiligheid en leefbaarheid. De resultaten en cijfers van deze onderzoeken leest u hier.

Onder het kopje ‘Het gezondheidsprofiel’ vergelijken zij de resultaten van de gemeente Oirschot met die van de regio. Hieruit valt op dat onze inwoners meer vrijwilligerswerk doen dan inwoners van andere gemeenten in de regio, ook zijn beduidend meer inwoners lid van (sport)verenigingen en/of clubs. Daarnaast sporten meer kinderen op school, spelen meer kinderen buiten en voelen zij zich over het algemeen veiliger. Ook kan iedereen als dat nodig is eerder rekenen op beschikbare steun/hulp van de directe omgeving. In het ‘E-book’ leest u de trends, ontwikkelingen en opvallend heden voor wat betreft onze gemeente. Dit is iets waar wij al gemeente heel erg trots op zijn!