Home » Inwoners » Zorg, werk en welzijn » Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De gemeente Oirschot vindt het belangrijk dat alle inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en actief deel blijven nemen aan de samenleving. De meesten van u willen dat ook. Het is fijn om bijvoorbeeld in uw eigen buurthuis een kaartje te leggen of bij de bakker om de hoek het brood te blijven halen. Maar als dit nu niet meer lukt?
Samen zoeken naar een oplossing. Zelfredzaam zijn, initiatief nemen en eigen keuzes maken kan alleen goed als je invloed hebt op je eigen situatie.
Soms heeft u daarbij ondersteuning nodig.

 • U en de Wmo

  Wij kunnen u daarbij helpen door samen met u op zoek te gaan naar een goede oplossing die past bij uw situatie. Daarbij kijken we eerst naar wat u zelf al gedaan heeft of nog kunt doen. Ook kijken we hoe familieleden, vrienden en/of anderen in uw omgeving u daarbij kunnen helpen.

  Zijn er geen oplossingen voor uw situatie?

  Dan bekijken we of een Wmo voorziening een oplossing kan bieden. Dit kan op het gebied van vervoer, huishouden en/of wonen.

  Lees verder
 • Adviesraad Zorg en Samenleving Oirschot

  De Wmo bestrijkt een heleboel terreinen van ons dagelijks leven. Bijvoorbeeld leefbaarheid, preventief jongerenwerk, mantelzorg en vrijwilligerswerk, bevordering maatschappelijke deelname, individuele voorzieningen, maatschappelijke opvang en verslavingszorg. Juist omdat de Wmo terreinen zo nauw met ons dagelijks leven verweven zijn, moeten de inwoners mee kunnen praten over het Wmo-beleid van de gemeente Oirschot. Daarom heeft de gemeente in 2009 de Wmo-adviesraad in het leven geroepen. Deze adviesraad is de vaste gesprekspartner van de gemeente.

  Lees verder
 • Verdien zorgkosten terug via uw belastingaangifte

  Chronisch zieken en gehandicapten maken jaarlijks veel extra kosten voor bijvoorbeeld medische hulp. Gelukkig zijn die kosten voor een groot deel aftrekbaar via de belastingen. Op de website www.meerkosten.nl van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) kunt u precies zien, hoe u dat moet aanpakken.

  Lees verder