Home » Inwoners » Zorg, werk en welzijn » Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) » Adviesraad Zorg en Samenleving Oirschot

Adviesraad Zorg en Samenleving Oirschot

De adviezen van de Adviesraad Zorg en Samenleving aan de gemeente Oirschot bestrijken een heleboel terreinen van ons dagelijks leven, feitelijk het gehele sociale domein voor jong en oud, gezond en minder gezond. Bijvoorbeeld leefbaarheid, preventief jongerenwerk, jeugdbeleid, mantelzorg en vrijwilligerswerk, bevordering maatschappelijke deelname, individuele voorzieningen, maatschappelijke opvang, verslavingszorg, ….. Juist omdat deze onderwerpen zo nauw met ons dagelijks leven verweven zijn, moeten de inwoners mee kunnen praten over het beleid van de gemeente Oirschot. De Adviesraad Zorg en Samenleving bestaat uit inwoners die uit eigen ervaring weten wat er speelt in onze gemeente. Daarom is de adviesraad de vaste gesprekspartner van de gemeente Oirschot. Daarnaast geeft de adviesraad aan de gemeente gevraagd en ongevraagd advies.

Samenstelling

De adviesraad vormt een afspiegeling van de bevolking. In de raad zitten daarom afgevaardigden of vertegenwoordigers van georganiseerde burgers en maatschappelijke organisaties.
Hier leest u een overzicht van de huidige leden.

Adviezen

De adviesraad vergadert regelmatig (in principe 1 x per maand) en heeft daarnaast gestructureerd overleg met de gemeente. Dit betreft het zogenaamde "ambtelijke overleg" met de Wmo ambtenaar (6 x per jaar) en 2 x per jaar het zogenaamde "bestuurlijke overleg" met de wethouder.
Tijdens de openbare, maandelijkse bijeenkomsten worden diverse onderwerpen besproken. Waar moet u dan aan denken: huishoudelijke hulp, woonvisie, lokaal gezondheidsbeleid, armoedebeleid, jeugdzorg, …..

De raad behandelt géén individuele klachten.

Meer weten en/of contact?

Heeft u ideeën of opmerkingen? Geef ze dan door aan een van de leden. De adviesraad kan uw mening meenemen in een advies aan de gemeente.
Voor contactgegevens en andere vragen kunt u terecht bij het loket Wijzer in de Enck of via e-mail naar: info@adviesraadoirschot.nl.
Wilt u een van de vergaderingen van de adviesraad bijwonen of zoekt u naar meer informatie over de adviesraad, raadpleeg dan de website: www.adviesraadoirschot.nl.