U en de Wmo

Wij kunnen u daarbij helpen door samen met u op zoek te gaan naar een goede oplossing die past bij uw situatie. Daarbij kijken we eerst naar wat u zelf al gedaan heeft of nog kunt doen. Ook kijken we hoe familieleden, vrienden en/of anderen in uw omgeving u daarbij kunnen helpen.

Zijn er geen oplossingen voor uw situatie?

Dan bekijken we of een Wmo voorziening een oplossing kan bieden. Dit kan op het gebied van vervoer, huishouden en/of wonen.

De Wmo biedt de ondersteuning die nodig is bij:

 • het zich in en om de woning te kunnen verplaatsen (rolstoel of andere verplaatsingsmiddelen);
 • het voeren van een huishouding (hulp bij het huishouden)
 • het zich lokaal kunnen verplaatsen per vervoermiddel
 • het kunnen ontmoeten van medemensen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de medewerkers van het loket Wijzer.
Zij wijzen u de weg in het hele woud van Wmo-voorzieningen.

Het loket Wijzer is gevestigd in De Enck, De Loop 67 in Oirschot.
Telefoonnummer (0499) 335 142 of 572 707.
www.welzijnoirschot.nl

Voorzieningen

In de Wmo zijn de volgende voorzieningen opgenomen op het gebied van zorg, welzijn en wonen.
Heeft u een van deze voorzieningen nodig, dan kunt u bij uw eigen gemeente hiervoor terecht.

 • hulp bij het huishouden
 • rolstoelen of andere verplaatsmiddelen
 • vervoersvoorzieningen
 • ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers
 • vluchtelingenwerk
 • jongerenwerk

Heeft u een van de volgende voorzieningen nodig dan kan het loket Wijzer u helpen met  het doorverwijzen naar de juiste instanties:

 • verslavingszorg
 • vrouwenopvang
 • maatschappelijke opvang
 • bestrijding van huiselijk geweld
 • openbare geestelijke gezondheidszorg

Eén loket

Voor hulp bij of informatie en advies over zorg, welzijn en wonen kan iedereen op één adres terecht:
Het loket Wijzer is gevestigd in De Enck, De Loop 67 in Oirschot.
Telefoonnummer (0499) 335142 of 572707.

De Wmo regelt dat de gemeente haar inwoners bij haar plannen betrekt. U heeft dus inspraak.
Voor meer informatie en voor aanvragen kunt u terecht bij het loket Wijzer van uw gemeente.
Uw Algemene vragen over de Wmo kunt u ook stellen aan Postbus 51 via het telefoonnummer 0800-8051 (gratis)