Home » Inwoners » Mantelzorg

Mantelzorg

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig voor iemand zorgen met wie zij een emotionele band hebben. Een familielid of vriend. Ze doen dat onbetaald. Voor mantelzorg kies je niet, maar het overkomt je, omdat je een persoonlijke band hebt met de betreffende persoon.

Advies en praktische hulp

Steunpunt mantelzorg ondersteunt mantelzorgers in de zorg. Het steunpunt geeft voorlichting en informatie over ziekten en aandoeningen, regelingen, hulpmiddelen en mogelijkheden. Ook juridische vragen of opvoedkundige aspecten kunt u bespreken. Daarnaast organiseert het Steunpunt cursussen en trainingen. Ook zorgt het steunpunt voor hulp bij respijtzorg (vervanging van de mantelzorger).

Mantelzorgwaardering

De gemeente Oirschot wil mantelzorgers graag bedanken en doet dit door het verstrekken van een zogenaamde ‘mantelzorgwaardering’ ter waarde van €100,-. Meer informatie hierover vindt u op de pagina 'Mantelzorgwaardering'.

Meer informatie?

Meer informatie over mantelzorg kunt u krijgen bij loket Wijzer, elke werkdag bereikbaar van 9.00 tot 13.00 uur. Voor een gesprek buiten de openingsuren kunt u een afspraak maken. Adres: De Loop 67, 5688 EW Oirschot, telefoon: (0499) 335 142.