Home » Inwoners » Meldingsformulier Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Meldingsformulier Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Ligt de locatie waar u de puinbreker wil plaatsen in een stilte gebied, een grondwater beschermingsgebied of een ander gebied dat extra beschermd moet worden? Zo ja dan kan het zijn dat het gebruik van de puinbreker op die locatie niet is toegestaan of dat u een ontheffing moet aan vragen bij de provincie. Hiervoor kunt de Provinciale milieuverordening raadplegen via  Provinciale milieuverordening Noord-Brabant.

Meer informatie kunt u lezen op de website van de overheid Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval.

U kunt hier het pdf-formulier downloaden en invullen. Vervolgens kunt u het document printen en voorzien van uw handtekening.

U kunt het ingevulde formulier sturen naar:

Gemeente Oirschot
Kenmerk: Mobiel breken
Postbus 11
5688 ZG Oirschot