Home » Inwoners » Actueel » Nieuws

Nieuws

 • Op de agenda van de raad 26 juni

  Iedere maand komt de gemeenteraad bij elkaar om te spreken over actuele onderwerpen die spelen in de gemeente Oirschot. Voor dinsdag 26 juni staat op de agenda:

 • Groei en bloei op de akkers van Baest

  Rondleiding landgoed de Baest
  Op dinsdag 3 juli organiseren Landgoed Baest en de Beersche Hoeve een rondleiding over de akkers van de Beersche Hoeve. Deze rondleiding organiseren ze in het kader van duurzaam ondernemen en hoort bij de cyclus Met historie naar een groene toekomst. U bent harte uitgenodigd om mee te doen met deze rondleiding

 • Kinderkermis Oostelbeers van zaterdag 23 juni tot en met maandag 25 juni 2018

  Nieuwe opzet kermis Oostelbeers
  De gemeente Oirschot deelt regelmatig verhalen vanuit de samenleving via de eigen communicatiemiddelen. Door initiatieven en actieve inwoners, organisaties of ondernemers het woord te geven, laten we zien dat we onze samenleving samen invulling geven.

 • Gemeente plaatst nieuwe AED apparaten

  De gemeente Oirschot plaatst begin juli twee nieuwe AED apparaten in het gemeentehuis en bij de gemeentewerf die voor iedereen beschikbaar zijn. Ze hangen in de openbare ruimte en zijn te gebruiken zonder code.

 • Vrijdagmiddag kunnen een aantal producten niet aangevraagd worden

  In verband met een software update is het vrijdagmiddag 15 juni niet mogelijk om een aantal producten aan te vragen.
  Excuses voor het ongemak.

 • Het Groene Woud zoekt wielrenners!

  Doe mee aan de Ploegentijdrit Groene Corridor
  Het Groene Woud zoekt wielrenners! Op zondag 24 juni 2018 wordt de Ploegentijdrit Groene Corridor gehouden. Wielerploegen, bestaande uit vijf personen, fietsen hierbij zestien kilometer over een aantrekkelijke, groene verbinding van Eindhoven naar hartje Oirschot en weer terug, dwars door Nationaal Landschap Het Groene Woud.

 • Gezocht: lid Urgentiecommissie Stedelijk Gebied Eindhoven

  Namens de gemeenten van het Stedelijk Gebied Eindhoven
  Binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven (de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre) gelden er afspraken over voorrang voor het verhuren van sociale woningen speciaal voor mensen die met spoed een woning zoeken (urgentieregeling).

 • Inloopspreekuur Buurtbeheer Middelbeers Westelbeers 20 juni

  Woensdag 20 juni om 18.45 uur heeft Buurtbeheer Middelbeers een inloopspreekuur in De Kemphaan in Middelbeers.  Hebt u vragen, meldingen of suggesties voor de leefbaarheid in uw wijk? U bent van harte welkom. Meer weten over buurtbeheer Middelbeers Westelbeers, kijk dan op www.oirschot.nl/mijnbuurt.

 • Maatregelen tegen eikenprocessierups

  We krijgen veel meldingen over eikenprocessierupsen van onze inwoners. De gemeente neemt maatregelen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Hier leest u meer over de eikenprocessierups en de maatregelen die we treffen.

 • Informatiebijeenkomst langzaamverkeersbrug 25 juni 2018

  De plannen om een langzaamverkeersbrug aan te leggen over het Wilhelminakanaal, ter hoogte van het Standaardplein, krijgen steeds meer vorm. De afgelopen periode heeft de aanbesteding voor deze brug plaatsgevonden, deze is inmiddels afgerond. 

 • Op de agenda van de raad 19 juni

  Openbare vergadering van de raad der gemeente oirschot op dinsdag 19 juni 2018 om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis.

 • Meer genieten van de natuur? Neem gratis een afvalzakje mee!

  De Kempengemeenten slaan de handen in één om zwerfafval te voorkomen! Dit geldt ook voor zwerfafval in de natuur, want dit zorgt voor treurige taferelen. Zo kunnen dieren bekneld raken, vogels stikken in plastic en is het een doorn in het oog van veel bewoners. Mensen moeten met plezier kunnen genieten van de schoonheid van onze omgeving.

 • Team WIJzer, één aanspreekpunt voor al uw vragen

  Wij zijn team WIJzer en wij staan er voor iedereen die vragen heeft over zorg, wonen, opvoeden, relaties, geldzaken en formulieren. Ook denken wij graag mee met mensen die actief willen zijn in een wijk of buurt en met mensen die meer willen weten over vrijwilligerswerk of mantelzorg.  De komende weken stellen we ons aan u voor!

 • Duurzaam wonen ervaren in Oirschot en Westerhoven

  Huiseigenaren delen hun ervaringen tijdens een thematour in de Kempengemeenten
  Wilt u weten wat er komt kijken bij het nemen van duurzame maatregelen? En wilt u graag weten wat de ervaringen zijn van andere huiseigenaren? Op zaterdag 9 juni is de thematour ‘Woning van vóór 1975 verduurzamen’ in Oirschot en maandag 25 juni is in Westerhoven de thematour ‘Aardgasvrij’ te bezoeken. 

 • Pas op voor advertentiefraude!

  Met enige regelmaat horen wij van malafide uitgeverijen die advertenties verkopen voor niet-bestaande uitgaven of op basis van niet bestaande contracten. Het blijkt dat sommige van die bedrijfjes doen voorkomen alsof ze adverteerders werven voor gemeentelijke uitgaven. Dit is echter bijna nooit het geval!

 • Mini-Symposium ‘Ontmoet elkaar in Oostelbeers’

  De gemeente Oirschot deelt regelmatig verhalen vanuit de samenleving via de eigen communicatiemiddelen. Door initiatieven en actieve inwoners, organisaties of ondernemers het woord te geven, laten we zien dat we onze samenleving samen invulling geven.

 • Leefbaarheidsplannen 2018

  Samen leven Oirschot
  Alle leefbaarheidsnetwerken in onze gemeente maken jaarlijks een leefbaarheidsplan. In dit plan staat wat zij belangrijk vinden in hun buurt en waar ze, samen met gemeente, politie en andere partners, aandacht voor hebben en aan werken. De plannen zijn een uitwerking van de wensen en ideeën van de netwerken die samen met de inwoners tot stand gekomen zijn.

 • Ruimtelijke ontwikkeling? Overleg met uw omgeving!

  Afspraken omgevingsdialoog
  Oirschot, monumentaal, ondernemend en groen, daar voelt de MENS zich thuis. Om ervoor te zorgen dat iedereen zich ook thuis blijft voelen, maken we afspraken met de buurt als u iets wilt veranderen in uw omgeving.

 • Officiële bekendmakingen

  Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw wijk of buurt? Denk aan het verlenen van (omgevings)vergunningen, evenementen, bestemmingsplannen of andere besluiten. Kijk dan op overuwbuurt.overheid.nl.

 • Vliegende start Zonnepark Welschap

  Samenwerken aan de samenleving
  De gemeente Oirschot deelt regelmatig verhalen vanuit de samenleving via de eigen communicatiemiddelen. Door initiatieven en actieve inwoners, organisaties of ondernemers het woord te geven, laten we zien dat we onze samenleving samen invulling geven.

 • Klanttevredenheidsonderzoek Jeugdhulp 2018

  Jaarlijks voert de gemeente een klanttevredenheidsonderzoek uit onder jongeren (12 tot 23 jaar) en ouders van jongeren die gebruik maken van jeugdhulp. Het doel van het onderzoek is te achterhalen wat de ervaringen zijn met jeugdhulp op het gebied van toegankelijkheid, uitvoering en effect.

 • Bestuurlijke toekomst

  Blijft Oirschot een zelfstandige gemeente? Gaan we meer samenwerken of samenvoegen? Met Eindhoven, de Kempen of…
  Oirschot: monumentaal, ondernemend en groen; daar voelt de mens zich thuis. Vanuit deze visie hebben we veel ambities, die we ook in de toekomst waar willen blijven maken. We willen dat onze inwoners gebruik kunnen maken van een optimale dienstverlening. We vinden het belangrijk om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen en we willen onze maatschappelijke opgaven zo goed mogelijk uit kunnen voeren. Zijn we als kleine zelfstandige gemeente ook in de toekomst nog in staat om dit waar te maken? Biedt de huidige positie van Oirschot in de regio de beste mogelijkheden voor onze inwoners en ondernemers?

 • Oirschot Blijvend Verbonden

  Oirschot, monumentaal, ondernemend en groen, daar voelt de MENS zich thuis. Met deze ambitie kijken we vooruit. Daarom is het in de toekomst belangrijk om verbonden te blijven met onze regio. Het programma ‘Oirschot Blijvend Verbonden’ bestaat uit zes projecten.

Archief