Home » Inwoners » Actueel » Nieuws

Nieuws

 • Bijeenkomsten grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen

  De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-de Mierden werken toe naar een gezamenlijk beleid voor grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen. Om inwoners hierbij te betrekken, worden diverse bijeenkomsten georganiseerd.

 • Heeft u recht op huur- of zorgtoeslag?

  Sommige mensen hebben recht op toeslagen. We bedoelen daarmee een toeslag op uw inkomen. Of u hiervoor in aanmerking komt is afhankelijk van onder andere uw inkomen. We geven u hier extra informatie over. 

 • Reparaties aan de provinciale weg N395 bij De Beerzen

  Binnenkort gaat de provincie Noord-Brabant onderhoud uitvoeren aan het asfalt op de N395. Deze werkzaamheden hebben geen verband met de geplande herinrichting van de N395.

 • Toekomst van SCC De Enck

  De gemeente vindt een sociaal-culturele voorziening in het dorp belangrijk. In de zomer van 2018 dreigde De Enck failliet te gaan. Dat had een grote impact op ons dorp. Daarom heeft de gemeente middelen beschikbaar gesteld en daarbij de opdracht gegeven om voor juni 2019 een definitieve en duurzame oplossing te vinden voor de toekomst van De Enck. Het college legt nu een voorstel voor aan de gemeenteraad.

 • Kijk in de spiegel van de toekomst van jouw bedrijf

  Voor alle agrarische ondernemers in de gemeente Oirschot
  ZLTO afdeling Oirschot de Beerzen organiseert samen met de gemeente Oirschot een bijeenkomst voor alle agrarische ondernemers. Deze bijeenkomst is erop gericht dat we samen met jou als ondernemer in de spiegel kijken.

 • Inschrijven 3 seniorenwoningen Meubelmakerij

  Tot 6 mei, 9 uur ’s ochtends, kunt u zich inschrijven voor 3 seniorenwoningen aan de Meubelmakerij. Meer informatie en een inschrijfformulier is verkrijgbaar bij Gast Makelaardij & Assurantiën.

 • Oplevering De Hille

  Op 5 april overhandigde wethouder Piet Machielsen in De Hille de eerste sleutel aan mevrouw Berkvens-van Roovert. Wooninc. heeft hier 5 huurwoningen voor senioren gebouwd.

 • Voortgang IKC de Klep

  De gemeenteraad sprak in juni 2017 via een motie politiek-bestuurlijk commitment uit voor een Integraal Kindcentrum (IKC) op sportpark De Klep. Een Integraal Kindcentrum is een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd. In januari 2018 is hierover een intentieovereenkomst tussen alle betrokken partijen gesloten. De afgelopen maanden vond een nadere verkenning plaats.

 • Zelfbewoningsplicht bij vrije sectorwoningen

  Vorig jaar werden enkele nieuwbouwwoningen na de oplevering door de kopers te huur aangeboden. Naar aanleiding hiervan heeft het college besloten om de ‘zelfbewoningsplicht’ bij vrije sectorwoningen weer van toepassing te verklaren. Deze voorwaarde was al opgenomen in de Algemene verkoopvoorwaarden van de gemeente (artikel 3.15/16). Volgens dit artikel moet de koper de woning zelf gaan bewonen en mag hij deze onder andere niet verkopen of verhuren. Deze plicht eindigt na vijf jaar bewoning door de koper.

 • Uitnodiging gedecoreerden gemeente Oirschot

  Het college van burgemeester en wethouders nodigen de dragers van een Koninklijke Onderscheiding van harte uit om op zaterdag 27 april a.s. een toost uit te brengen op Zijne Majesteit de Koning.

 • Bouw langzaamverkeersbrug start

  Dinsdag 9 april is de gemeenteraad akkoord gegaan met het voortzetten van het project langzaamverkeersbrug. Ballast Nedam, de aannemer van de langzaamverkeersbrug, kan daarom starten met het aanleggen van de langzaamverkeersbrug. Het voorstel ging over meerkosten van 500.000 euro. Deze meerkosten zijn onder andere voortgekomen uit een vertraging omdat er tijdens de aanbesteding onduidelijkheid is ontstaan over technische aspecten van de brug.

 • Interesse in een bezoek aan de simulatiecabine van Into D’mentia?

  Steeds meer mensen moeten leren leven met dementie, circa één op de 4 - 5 mensen krijgt deze aandoening. Dit geldt ook voor mensen uit Oirschot. Meer dan 80% van de mensen met dementie woont nog gewoon thuis, dankzij de hulp van veel mantelzorgers, familie en anderen in hun directe nabijheid.

 • Verplaatsing weekmarkt Middelbeers naar kerkplein Willibrordstraat 16

  Vanaf donderdag 11 april 2019 staat de weekmarkt in Middelbeers niet meer op het Doornboomplein. In verband met de herinrichting van het dorpshart wordt de weekmarkt enkele maanden verplaatst naar het plein bij de kerk/naast de brandweer in de Willibrordstraat.

 • Aangepaste openingstijden i.v.m. de feestdagen

  Vanwege de aankomende feestdagen (Pasen en Koningsdag) zijn de openingstijden van het gemeentehuis en Loket WIJzer op een aantal dagen aangepast.

 • Uitzonderingen ophalen afval en openingstijden milieustraat

  Vanwege de feestdagen die eraan komen zijn er enkele uitzonderingen in het ophalen van afval en de openingstijden van de milieustraat.

 • Meer zicht op je energieverbruik

  In veel woningen hangt nog een oude, analoge stroommeter met een draaischijf. Het registratievermogen van deze meter is beperkt. Tijdens energiescans bij onze leden thuis worden we vaak geconfronteerd met onverklaarbaar hoge verbruiken.

 • Spreekuren WIJzer

  Sinds kort heeft WIJzer naast alle bestaande spreekuren een nieuw spreekuur Werk en inkomen. Voorheen was dit spreekuur bij de ISD in Bladel vanaf nu kunt u in Oirschot terecht. Hieronder leest u alle spreekuren van WIJzer.

 • Werving advertenties voor de gemeentegids

  Eind juli verschijnt de nieuwe gemeentegids van Oirschot. Ook dit jaar verzorgt uitgeverij Akse Media BV uit Den Helder onze gemeentegids. Bent u een groot-, midden- of kleinbedrijf uit de gemeente Oirschot en wilt u graag met een advertentie in de gemeentegids, dan kunt u dit aangeven bij Akse Media BV.

 • Zelfhulp Netwerk Oirschot

  Een zelfhulp netwerk is een lokaal georganiseerde verzameling van praat- / herstelgroepen voor iedereen die behoefte heeft om over een specifiek onderwerp met elkaar van gedachten te wisselen.  Bijna ieder onderwerp is geschikt, dit is in grote mate afhankelijk van wat de deelnemers vragen. In  Oirschot zijn al een aantal groepen actief.

 • 15 april lezing voorpootrecht

  Maandag 15 april houdt Rien van de Laar – deskundige op gebied van voorpootrecht, populieren en ruilverkaveling - een lezing over voorpootrecht. Een belangrijk cultuurhistorisch fenomeen dat nog springlevend is in deze regio, omdat het recht op heel veel percelen nog van toepassing is.

 • Gezocht: de mooiste foto’s van Oirschot

  Schuilt er in u een fotograaf of bent u een fotograaf? Dan zoeken wij u! Wij zijn op zoek naar de mooiste foto’s van onze gemeente. Op dit moment zijn wij bezig met het maken van de gemeentegids  2019-2020.

 • Oirschot Blijvend verbonden

  Oirschot, monumentaal, ondernemend en groen, daar voelt de MENS zich thuis. Met deze ambitie kijken we vooruit. Daarom is het in de toekomst belangrijk om verbonden te blijven met onze regio. Het programma ‘Oirschot Blijvend Verbonden’ bestaat uit zes projecten:

 • Officiële bekendmakingen

  Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw wijk of buurt? Denk aan het verlenen van (omgevings)vergunningen, evenementen, bestemmingsplannen of andere besluiten. Kijk dan op overuwbuurt.overheid.nl.

 • Bestuurlijke toekomst

  Blijft Oirschot een zelfstandige gemeente? Gaan we meer samenwerken of samenvoegen? Met Eindhoven, de Kempen of…
  Oirschot: monumentaal, ondernemend en groen; daar voelt de mens zich thuis. Vanuit deze visie hebben we veel ambities, die we ook in de toekomst waar willen blijven maken. We willen dat onze inwoners gebruik kunnen maken van een optimale dienstverlening. We vinden het belangrijk om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen en we willen onze maatschappelijke opgaven zo goed mogelijk uit kunnen voeren. Zijn we als kleine zelfstandige gemeente ook in de toekomst nog in staat om dit waar te maken? Biedt de huidige positie van Oirschot in de regio de beste mogelijkheden voor onze inwoners en ondernemers?

 • Oirschot Blijvend Verbonden

  Oirschot, monumentaal, ondernemend en groen, daar voelt de MENS zich thuis. Met deze ambitie kijken we vooruit. Daarom is het in de toekomst belangrijk om verbonden te blijven met onze regio. Het programma ‘Oirschot Blijvend Verbonden’ bestaat uit zes projecten.

Archief