Home » Inwoners » Actueel » Nieuws

Nieuws

 • De Koestaete

  Transformatie van het Lebro gebouw naar Luxueuze appartementen. Aan de markt in Oirschot!
  Inschrijven kan nog tot vrijdag 22 februari 12.00 uur.

 • Op de agenda van de raad 26 februari 2019

  Iedere maand komt de gemeenteraad bijeen om te spreken over actuele onderwerpen die spelen in de gemeente Oirschot.

 • Prinsenreceptie en sleuteloverdracht op 1 maart 2019

  Op vrijdag 1 maart 2019 bent u van harte welkom voor de opening van het carnaval in de gemeente tijdens de Prinsenreceptie in de raadszaal van het gemeentehuis.

 • Regels voor carnavalsoptochten

  Op zaterdag 2, zondag 3 en maandag 4 maart 2019 vinden de carnavalsoptochten in onze gemeente Oirschot plaats.

 • Kom ook in actie tijdens de Landelijke Opschoondag op 23 maart 2019!

  Op zaterdag 23 maart is de Landelijke Opschoondag! In de gemeente Oirschot ruimen inwoners jaarlijks op verschillende plaatsen zwerfafval op. Jong en oud, verenigingen, sportclubs, … iedereen mag meedoen! Deze opschoonactie is een landelijk initiatief en wordt georganiseerd door de gemeente Oirschot en onsburo.

 • Doet je fietsverlichting het nog?

  Duurt lang hè, die donkere dagen! We moeten zeker nog een paar maanden wachten op die heerlijke lange zomeravonden. En fietsen in de ochtendzon… Dat lijkt ook nog heel ver weg.

 • Doe je mee aan de Brussencursus?

  Vanaf dinsdag 12 maart 2019 organiseren WIJzer en MEE Zuidoost-Brabant in de gemeente Oirschot een zogenaamde ‘Brussencursus’.

 • Identiteitskaart lenen of vervalsen is strafbaar

  Samen met vrienden carnaval vieren is natuurlijk leuk. Maar wat doe je als je onder de 18 bent en je ergens niet naar binnen mag? Oplossing: je 'leent' de identiteitskaart van een vriend of familielid. Maar dat is strafbaar!

 • Uitnodiging inloopavond uitvoering dorpshart Middelbeers

  In maart 2019 start aannemingsbedrijf Van der Zanden in opdracht van de gemeente met de herinrichting van het dorpshart Middelbeers. Er gaan verschillende werkzaamheden plaatsvinden.

 • Resultaten bevolkingsonderzoek borstkanker

  Van 27 september t/m 9 november 2018 heeft Bevolkingsonderzoek Zuid in Oirschot het bevolkingsonderzoek borstkanker uitgevoerd. Voor dit onderzoek worden alle vrouwen tussen 50 en 75 jaar uitgenodigd.

 • Strategische Kempenagenda

  In het najaar van 2018 gaven de gemeenteraden van Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel- De Mierden de colleges van B&W een gezamenlijke opdracht om te komen tot een Strategische Kempenagenda. In de Strategische Kempenagenda benoemen we thema’s en opgaven waarop samenwerking in de Kempen meerwaarde heeft. Het zijn overkoepelende thema’s en opgaven die de gemeenten verbinden. Meer informatie vindt u hier.

 • Meedoen aan Zonnepark Welschap kan nog steeds

  In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan de bouw van Zonnepark Welschap. De complete constructie is gereed en alle 11.040 zonnepanelen zijn geïnstalleerd. De bouw van het park is nagenoeg afgerond. Er wordt nu gewerkt aan de aansluiting op het stroomnet. Volgens de planning is dit in de tweede helft van maart gereed. Als u langs vliegbasis Eindhoven rijdt, richting Veldhoven, kunt u het zonnepark mooi zien liggen.

 • Help jij mee om de akker- en weidevogels te beschermen?

  De Werkgroep Weidevogelbescherming Zuidoost-Brabant heeft als doelstelling de akker- en weidevogels in Zuidoost-Brabant te beschermen, vooral tijdens het broedseizoen, zowel de eieren als de jonge vogels.

 • Uitnodiging inloopavond uitvoering dorpshart Middelbeers 26 februari

  In maart 2019 start aannemingsbedrijf van der Zanden in opdracht van de gemeente met de herinrichting van het dorpshart Middelbeers. Er gaan verschillende werkzaamheden plaatsvinden. We organiseren een inloopavond om je te informeren over de werkzaamheden voor de herinrichting van het dorpshart Middelbeers.

 • Gasloos en volop zon in Middelbeers

  De manier waarop we onze woningen verwarmen, gaat veranderen. We kunnen er niet meer van uitgaan dat er altijd gas is.

 • Aangepaste openingstijden met carnaval

  Het gemeentehuis is op maandag 4 maart en dinsdag 5 maart vanaf 12.30 uur gesloten. Wij zijn wel telefonisch bereikbaar.

  Wij wensen u fijne carnavalsdagen toe, alaaf!

 • Geen openbare laadpaal in de buurt?

  Steeds meer mensen kiezen voor elektrisch rijden. Slim, want elektrische auto’s zijn beter voor het milieu, goedkoper in onderhoud en rijden prettig. U kunt deze opladen aan een laadpaal op eigen terrein of aan een openbare laadpaal.

 • Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap op 20 maart 2019

  Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor de leden van de Provinciale Staten en de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap. U kunt uw stem uitbrengen in een willekeurig stembureau in uw provincie of binnen de grenzen van uw waterschap. Hiervoor heeft u een kiezerspas nodig. Ook mag een kiezer stemmen bij volmacht. Er zijn twee manieren om dit te doen.

 • Tromgeroffel…..er is een nieuwe vragenlijst via ons inwonerspanel

  Het heeft even geduurd maar……we hebben een nieuwe vragenlijst uitgezet over de openbare ruimte in de gemeente Oirschot. Wij vinden het belangrijk dat je kunt meedenken en meepraten over nieuwe ideeën en plannen in onze gemeente. Dus grijp deze kans!

 • 16 maart 2019 Beweegdag 60+

  De gemeente Oirschot wil graag dat u gezond blijft en organiseert daarom een Beweegdag voor alle inwoners van 60 jaar en ouder. ‘Oirschot in Beweging’ voert dit initiatief uit.

 • Inloopbijeenkomsten grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen

  De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden nodigen inwoners, ondernemers en andere belangstellenden uit voor een serie informerende inloopbijeenkomsten over grootschalige zonne- en windenergie in De Kempen.

 • Ondertekening overeenkomsten Wegenstructuur Eindhoven, Best, Oirschot en Oefenterrein van Defensie

  Overeenkomst Wegenstructuur Eindhoven, Best, Oirschot
  Op woensdag 30 januari 2019 hebben gemeente Oirschot en het ministerie van Defensie een grondruil overeenkomst getekend die nodig is voor de aanleg van de regionale wegenstructuur Eindhoven, Best en Oirschot (voorheen de Challenge Variant). De aanpassing  van de bestaande- en de aanleg van nieuwe weginfrastructuur is noodzakelijk vanwege de bestaande bereikbaarheidsproblemen van Eindhoven Airport, bedrijventerreinen Westfields en Goederen Distributiecentrum Acht. De bereikbaarheidsknelpunten nemen de komende jaren alleen maar toe.

 • Oirschot Blijvend verbonden

  Oirschot, monumentaal, ondernemend en groen, daar voelt de MENS zich thuis. Met deze ambitie kijken we vooruit. Daarom is het in de toekomst belangrijk om verbonden te blijven met onze regio. Het programma ‘Oirschot Blijvend Verbonden’ bestaat uit zes projecten:

 • Een inbraak doet wat met je

  In deze rubriek besteed ik elke maand aandacht aan één van de vijf speerpunten van het integraal veiligheidsbeleid dat de gemeenteraad onlangs heeft vastgesteld. Dit keer is dat het speerpunt ‘High impact crimes’. Dat zijn delicten die een grote impact hebben op slachtoffers, hun omgeving en de samenleving. Denk aan woninginbraken, overvallen en geweldsdelicten.

 • Werkzaamheden Oude Bestseweg

  Dinsdag 22 januari start Enexis met het saneren van de gasleiding aan de oude Bestseweg. Deze werkzaamheden vinden gedeeltelijk op de weg plaats. Daarom is de weg gedeeltelijk afgesloten. De omleiding geven wij met borden aan. Excuses voor het ongemak.

 • Werkzaamheden Oude Bestseweg

  Dinsdag 22 januari start Enexis met het saneren van de gasleiding aan de oude Bestseweg. Deze werkzaamheden vinden gedeeltelijk op de weg plaats. Daarom is de weg gedeeltelijk afgesloten. De omleiding geven wij met borden aan. Excuses voor het ongemak.

  Deze werkzaamheden zijn het vervolg van de werkzaamheden die in december 2018 afgerond zijn bij de Bestseweg tot en met Valk.

 • Officiële bekendmakingen

  Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw wijk of buurt? Denk aan het verlenen van (omgevings)vergunningen, evenementen, bestemmingsplannen of andere besluiten. Kijk dan op overuwbuurt.overheid.nl.

 • Bestuurlijke toekomst

  Blijft Oirschot een zelfstandige gemeente? Gaan we meer samenwerken of samenvoegen? Met Eindhoven, de Kempen of…
  Oirschot: monumentaal, ondernemend en groen; daar voelt de mens zich thuis. Vanuit deze visie hebben we veel ambities, die we ook in de toekomst waar willen blijven maken. We willen dat onze inwoners gebruik kunnen maken van een optimale dienstverlening. We vinden het belangrijk om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen en we willen onze maatschappelijke opgaven zo goed mogelijk uit kunnen voeren. Zijn we als kleine zelfstandige gemeente ook in de toekomst nog in staat om dit waar te maken? Biedt de huidige positie van Oirschot in de regio de beste mogelijkheden voor onze inwoners en ondernemers?

 • Oirschot Blijvend Verbonden

  Oirschot, monumentaal, ondernemend en groen, daar voelt de MENS zich thuis. Met deze ambitie kijken we vooruit. Daarom is het in de toekomst belangrijk om verbonden te blijven met onze regio. Het programma ‘Oirschot Blijvend Verbonden’ bestaat uit zes projecten.

Archief