Home » Inwoners » Actueel » Nieuws

Nieuws

 • Huisbezoek senioren 75 plus in centrum Oirschot

  De komende maanden nemen vrijwilligers van WIJzer contact op met senioren vanaf 75 jaar in het centrum van Oirschot. Senioren krijgen de kans om in een persoonlijk gesprek met een professionele vrijwilliger vragen te stellen op het gebied van welzijn, wonen en zorg. Zij helpen u graag!

 • Nacht van de Nacht doen jullie ook mee?

  Tegelijk met Halloween Oirschot
  Op 27 oktober 2018, samen met Halloween, vindt de Nacht van de Nacht plaats. In (aanloop naar) de Nacht van de Nacht roepen de Natuur- en Milieufederaties gemeenten en bedrijven op om verlichting te doven en om dat de rest van het jaar ook vaker te doen.

 • OV Reizigerspanel Brabant, meld je aan!

  Het Brabantse openbaar vervoer verbeteren door jouw mening te geven? En tegelijkertijd sparen voor cadeaubonnen of het goede doel? Dat kan met het OV Reizigerspanel Brabant van Reizigersoverleg Brabant. Deze organisatie behartigt jouw belangen als reiziger in het openbaar vervoer.

 • Samenwerken aan de samenleving door Buurtbeheer Pullen-Ekerschot

  De gemeente Oirschot deelt regelmatig verhalen vanuit de samenleving via de eigen communicatiemiddelen. Door initiatieven en actieve inwoners, organisaties of ondernemers het woord te geven, laten we zien dat we onze samenleving samen invulling geven.

 • Een week lang… Goed voor elkaar

  Van maandag 12  tot en met vrijdag 16 november kunnen alle inwoners, maar vooral inwoners die als vrijwilliger of (jonge) mantelzorger actief zijn in onze gemeente, deelnemen aan de ‘Goed voor elkaar week’.

 • Kempentrofee 2018

  De Brabantse Kempentrofee is een aanmoedigingsprijs die dit jaar alweer voor de 12e keer wordt uitgereikt. De organisatie van de uitreiking van de Kempentrofee 2018 is in handen van het Huis van de Brabantse Kempen in samenwerking met Industriegroep Eersel en gemeente Eersel. De Brabantse Kempentrofee is bedoeld voor bedrijven, organisaties en personen om innovatie en samenwerking in de regio de Kempen te stimuleren.

 • Meer beleving van de Oirschotse Heide

  Ontwikkeling aan de Groene Corridor
  De Groene Corridor is een groene en recreatieve verbinding tussen het centrum van Eindhoven en de Markt in Oirschot. Met de Groene Corridor vergroten wij de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische (belevings)waarde van het gebied.

 • Twintig pleisterplaatsen erbij voor de bedreigde bij

  Plantacties door Landschapsfonds Het Groene Woud en Food4Bees
  Op maar liefst twintig locaties in Nationaal Landschap Het Groene Woud kunnen bijen, vlinders en andere bestuivende insecten zich te goed doen aan nieuwe beplanting. Deze zogenoemde pleisterplaatsen zijn het resultaat van het project ‘Bloemen voor bijen’ dat in augustus 2018 werd afgerond.

 • Vragenuur InnovA58 Oirschot

  23 oktober 17.00-19.00 uur
  De geplande verbreding van de A58 ter hoogte van de gemeente Oirschot brengt veel veranderingen met zich mee. Zo gaat Rijkswaterstaat verschillende  viaducten over de A58 aanpassen en een nieuwe brug aanleggen bij Oirschot naast de bestaande brug over het Wilhelminakanaal. Tijdens een inloop vragenuur op 23 oktober van 17.00-19.00 uur kunt u op een laagdrempelige manier uw vragen stellen.

 • Baby geboren? Maak van je roze wolk geen rookwolk…

  Brandveiligheid in huis van kersverse ouders
  Ouders die in oktober aangifte doen van een geboorte krijgen in een geboortetasje aangeboden. Het zijn namelijk de jaarlijkse Brandpreventieweken!

 • Gemeenteraad besluit op 30 oktober over begroting

  Programmabegroting 2019
  Het college van de gemeente Oirschot heeft de concept-programmabegroting 2019 vastgesteld. Deze is inmiddels aangeboden aan de gemeenteraad, die hierover op 30 oktober een besluit neemt.

 • Besluitvormende raadsvergadering bestuurlijke toekomst

  Verzet naar 30 oktober 2018
  De gemeenteraad koos in november 2017 unaniem voor het behoud van onze zelfstandige positie. Tegelijkertijd besloot de raad om op korte termijn heldere keuzes te maken in onze samenwerking en voor elk thema één samenwerkingsverband te kiezen.

 • Informatieverzoeken uit het gemeentearchief

  Vanaf 22 oktober brengen we kosten in rekening
  Regelmatig ontvangen wij verzoeken om informatie uit het archief op te zoeken. Bijvoorbeeld over bodeminformatie, milieuvergunningen of bouwvergunningen. Wij verstrekken u deze informatie graag, maar het opzoeken van deze informatie kost ons ook de nodige tijd.

 • Herfstblad

  Het is weer herfst, gelukkig mogen we nog even genieten van de zon. Maar de bladeren gaan binnenkort weer vallen van de bomen. Blad van openbaar groen hoeft u niet in uw eigen kliko weg te gooien.

 • Op de agenda van de raad 9 oktober

  Op dinsdag 9 oktober 2018 worden de volgende openbare bijeenkomsten van de raad gehouden:

 • Brandweer zoekt vrijwilligers voor post De Beerzen

  Maak ook het verschil en versterk ons brandweerteam.

 • Vervanging hoogspanningskabels Oirschot

  Informatieavonden TenneT 10 en 11 oktober
  TenneT (landelijk netbeheerder van hoogspanningsnet) onderzoekt de mogelijkheden om de 150 kV-verbinding (hoogspanningskabels) ondergronds te gaan leggen voor het traject Tilburg Noord en Best. Deze verbinding loopt ook door Oirschot. Hieronder leest u meer over dit project en de informatiebijeenkomsten.

 • Openbare raadsbijeenkomst op 2 oktober 2018

  Op dinsdag 2 oktober 2018 is de volgende openbare bijeenkomst van de gemeenteraad:

 • Inloopspreekuur Buurtbeheer Middelbeers Westelbeers 4 oktober

  Op donderdag 4 oktober om 18.45 uur is er een inloopspreekuur van Buurtbeheer Middelbeers Westelbeers in De Kemphaan in Middelbeers. U bent van harte welkom om even binnen te lopen met vragen, meldingen of suggesties over de leefbaarheid in uw wijk.

 • In memoriam Janus van Brunschot (1942-2018)

  (Uitgesproken tijdens de raadsvergadering van 25 september 2018)
  Afgelopen week bereikte ons het verdrietige bericht dat oud-wethouder Janus van Brunschot is overleden. Nog geen jaar geleden overleed zijn vrouw en maatje Gonnie. Kort daarna bleek dat hij zelf ook ziek was.

 • In Balans Blijven

  Vallen is voor velen waarschijnlijk niet iets om dagelijks bij stil te staan. Maken jongeren al eens een buiteling, dan staan ze binnen de kortste keren weer op hun benen. Voor ouderen ligt dat anders. Een valpartij kan een hoop narigheid veroorzaken. Niet alleen in de vorm van lichamelijk letsel, variërend van blauwe plekken tot botbreuken. Vallen kan je zelfvertrouwen toch even aantasten. Bovendien kan een valongeluk leiden tot verlies van zelfstandigheid. Terecht dat veel ouderen angst hebben om te vallen.

 • Stand van zaken bestuurlijke toekomst

  In november 2017 nam de gemeenteraad een besluit over de bestuurlijke toekomst. De raad koos unaniem voor het behoud van onze zelfstandige positie. Tegelijkertijd besloot de raad om op korte termijn heldere keuzes te maken in onze samenwerking en voor elk thema één samenwerkingsverband te kiezen.

 • Borstkanker, je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn

  Op 27 september 2018 start Bevolkingsonderzoek Zuid met het bevolkingsonderzoek borstkanker in Oirschot. Door dit onderzoek kan borstkanker in een vroeg stadium ontdekt worden. Dit verhoogt de kans op genezing. Bovendien is vaker een borstsparende operatie mogelijk. Het onderzoek is er voor vrouwen van 50 tot en met 75 jaar, omdat bij deze groep vrouwen het risico op borstkanker het grootst is.

 • Officiële opening calisthenicsveld in de Drossaard

  Op 22 september om 12.00 uur openen we het calisthenicsveld in de Drossaard. Iedereen is van harte welkom om kennis te maken met calisthenics. Tijdens de opening geven professionals workshops.  Jongerenwerk van Team Wijzer en team Best organiseren deze opening.

 • Op de agenda van de raad 25 september

  Iedere maand komt de gemeenteraad bij elkaar om te spreken over actuele onderwerpen die spelen in de gemeente Oirschot. Voor dinsdag 25 september 19.30 uur in de besluitvormende raadsvergadering in het gemeentehuis staan de volgende onderwerpen op de agenda:

 • Concept verordening jeugdhulp 2019 ter inzage

  Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor het organiseren van jeugdhulp voor gezinnen. Daarbij gaat het onder andere om hulp voor kinderen met psychische problemen, ondersteuning voor gezinnen bij het opvoeden en voorzieningen voor kinderen met een beperking.

 • Ad de Jong nieuwe directeur gemeente Oirschot

  Het college van de gemeente Oirschot heeft besloten om Ad de Jong aan te stellen als nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Oirschot. In juni dit jaar heeft de voormalige gemeentesecretaris Joost Michels een nieuwe uitdaging gevonden. Ad de Jong is zijn opvolger.

 • Burendag = opschoondag!

  Op zaterdag 22 september is het landelijke burendag. In Oirschot combineren we deze gezellige dag dit jaar met de landelijke opschoondag. Steken jullie met je buren ook samen de handen uit de mouwen om ’s middags gezellig samen na te praten en bij te kletsen?

 • Officiële bekendmakingen

  Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw wijk of buurt? Denk aan het verlenen van (omgevings)vergunningen, evenementen, bestemmingsplannen of andere besluiten. Kijk dan op overuwbuurt.overheid.nl.

 • Bestuurlijke toekomst

  Blijft Oirschot een zelfstandige gemeente? Gaan we meer samenwerken of samenvoegen? Met Eindhoven, de Kempen of…
  Oirschot: monumentaal, ondernemend en groen; daar voelt de mens zich thuis. Vanuit deze visie hebben we veel ambities, die we ook in de toekomst waar willen blijven maken. We willen dat onze inwoners gebruik kunnen maken van een optimale dienstverlening. We vinden het belangrijk om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen en we willen onze maatschappelijke opgaven zo goed mogelijk uit kunnen voeren. Zijn we als kleine zelfstandige gemeente ook in de toekomst nog in staat om dit waar te maken? Biedt de huidige positie van Oirschot in de regio de beste mogelijkheden voor onze inwoners en ondernemers?

 • Oirschot Blijvend Verbonden

  Oirschot, monumentaal, ondernemend en groen, daar voelt de MENS zich thuis. Met deze ambitie kijken we vooruit. Daarom is het in de toekomst belangrijk om verbonden te blijven met onze regio. Het programma ‘Oirschot Blijvend Verbonden’ bestaat uit zes projecten.

Archief