Home » Inwoners » Actueel » Nieuws

Nieuws

 • Op de agenda van de raad 18 december

  Besluitvormende raadsvergadering op dinsdag 18 december om 19.30 uur.

 • Verplaatsing weekmarkt op 18 december 2018

  In verband met het evenement ‘Oirschot Winterparadijs’ vindt de weekmarkt op dinsdagochtend 18 december 2018 niet plaats op de Markt, maar in de St. Jorisstraat.

 • Start van bouw Zonnepark Welschap

  Na meer dan een jaar van voorbereidingen gaat de bouw van Zonnepark Welschap binnenkort van start! Op vliegbasis Eindhoven wordt het grootste postcoderoosproject van Nederland gerealiseerd: vanaf begin 2019 wekken 850 omwonenden hier met 11.040 zonnepanelen collectief zonne-energie op.

 • Handhavingsactie in buitengebied Best en Oirschot

  Verschillende overtredingen in kwetsbaar buitengebied

  Op donderdag 22 november 2018 is er een handhavingsactie geweest in de buitengebieden van de gemeenten Best en Oirschot. Deze actie was op touw gezet om milieuovertredingen te signaleren en hiertegen op te treden.

 • Onderzoek ‘Beleving van de leefomgeving 2018’ is gestart

  Eind november is het belevingsonderzoek voor omwonenden van vliegveld Eindhoven gestart. Heeft u ook een uitnodiging ontvangen? Doe mee. Ga naar www.mijnwoonomgeving.nl en vul uw inlogcode in. U kunt ook de meegestuurde papieren vragenlijst invullen en opsturen in de antwoordenvelop.

 • Vergadering Algemeen Bestuur Samenwerking Kempengemeenten 18 december

  Op dinsdag 18 december 2018 vergadert het Algemeen Bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten van 16.00-17.00 uur in het gemeentehuis van Bergeijk. Het is een openbare vergadering.

 • Op de agenda van de raad 11 december

  Op 11 december 2018 vinden onderstaande B&W-informatiebijeenkomsten plaats.

 • MatchMentor rolt zich succesvol uit in Oirschot

  In september is in Oirschot het project Matchmentor gestart. Dit project ondersteunt jongeren die bijvoorbeeld vragen hebben op het gebied van leren, werken en vrije tijd. Ze worden gekoppeld aan een mentor die fungeert als rolmodel. Jongeren melden zich zelf aan. 

 • Maak het inbrekers niet te makkelijk

  De donkere decembermaand is een tijd waarin veel inbrekers toeslaan. U wilt voorkomen dat iemand inbreekt en waardevolle spullen uit uw huis steelt. Lees hier hoe u het risico op een inbraak kunt verkleinen.

 • Aangepaste openingstijden rondom de feestdagen

  Het Gemeentehuis is op donderdag 20 december vanaf 14.00 uur gesloten in verband met de jaarlijkse kerstbijeenkomst. Op maandag 24 en 31 december is het gemeentehuis gesloten. In verband met onze nieuwjaarsbijeenkomst zijn wij op maandag 7 januari 2019 open vanaf 10.00 uur.

 • Welke regels gelden voor collecteren en venten?

  Er komen vaak vragen over wat mag met collecteren en wat met venten. Graag leggen wij u de regels uit.

 • Herfstblad

  Het is weer herfst, gelukkig mogen we nog even genieten van de zon. Maar de bladeren gaan binnenkort weer vallen van de bomen. Blad van openbaar groen hoeft u niet in uw eigen kliko weg te gooien.

 • Officiële bekendmakingen

  Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw wijk of buurt? Denk aan het verlenen van (omgevings)vergunningen, evenementen, bestemmingsplannen of andere besluiten. Kijk dan op overuwbuurt.overheid.nl.

 • Bestuurlijke toekomst

  Blijft Oirschot een zelfstandige gemeente? Gaan we meer samenwerken of samenvoegen? Met Eindhoven, de Kempen of…
  Oirschot: monumentaal, ondernemend en groen; daar voelt de mens zich thuis. Vanuit deze visie hebben we veel ambities, die we ook in de toekomst waar willen blijven maken. We willen dat onze inwoners gebruik kunnen maken van een optimale dienstverlening. We vinden het belangrijk om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen en we willen onze maatschappelijke opgaven zo goed mogelijk uit kunnen voeren. Zijn we als kleine zelfstandige gemeente ook in de toekomst nog in staat om dit waar te maken? Biedt de huidige positie van Oirschot in de regio de beste mogelijkheden voor onze inwoners en ondernemers?

 • Oirschot Blijvend Verbonden

  Oirschot, monumentaal, ondernemend en groen, daar voelt de MENS zich thuis. Met deze ambitie kijken we vooruit. Daarom is het in de toekomst belangrijk om verbonden te blijven met onze regio. Het programma ‘Oirschot Blijvend Verbonden’ bestaat uit zes projecten.

Archief