Home » Inwoners » Actueel » Nieuws

Nieuws

 • Op de agenda van de raad 21 november

  Iedere maand komt de gemeenteraad bij elkaar om te spreken over actuele onderwerpen die spelen in onze gemeente. In een ‘voorbereidende’ vergadering leggen zij onderwerpen uit en discussiëren zij daarvoor. Daarna hakt de gemeenteraad in een ‘besluitvormende’ vergadering de knopen door.

 • KempenGlas is genomineerd voor Europese prijs

  KempenGlas is het grootste burgerinitiatief van de Kempen en bestaat uit de coöperaties BladelGlas, MoergestelGlas, OirschotGlas en Reusel-DeMierdenGlas. Het doel is de leefbaarheid van het buitengebied veilig te stellen voor de toekomst door een betaalbaar glasvezelnetwerk aan te leggen en te beheren.

 • Op uw gezondheid!

  De gemeente Oirschot wil een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van haar inwoners. Dit doen we bijvoorbeeld via het gezondheidsbeleid “Gezond Samenleven”. We willen dat onze inwoners zich gezond thuis voelen in ons groene, monumentale en ondernemende Oirschot!

 • Trots, twee genomineerden in de gemeente Oirschot

  Stemmen Brabantse Kempentrofee 2017
  De Brabantse Kempentrofee is een gewaardeerde aanmoedigingsprijs voor bedrijven, organisaties en personen om innovatie en samenwerking in de Kempen te stimuleren. De trofee wordt jaarlijks uitgereikt.

 • Verbeterplan urgentiegebied Voorste Heistraat – Heikant vastgesteld

  Stand van zaken urgentiegebieden
  De gemeente Oirschot wil de overlast van de intensieve veehouderij terugdringen en streeft naar een duurzame veehouderij in 2020. Sinds 2015 is hiervoor een gebiedsproces gaande in  onze gemeente. Samen met ondernemers en bewoners werkt de gemeente in 12 urgentie- en knelpuntgebieden aan verbetering van de leefkwaliteit.

 • Besluitvormende raadsbijeenkomst

  Bestuurlijke toekomst 21 november 2017
  Eind 2016 is de gemeenteraad gestart met het proces over de bestuurlijke toekomst van Oirschot. Het proces is uitgevoerd door de raadswerkgroep bestuurlijke toekomst waarin alle politieke partijen zijn vertegenwoordigd.

 • Welkom op Mijn Buurt

  Op www.oirschot.nl vindt u sinds dit jaar MIJN BUURT. Mijn buurt is er voor alle inwoners die meer willen weten over wat er leeft en speelt in de buurt. Ook geeft de site informatie over  waar u terecht kunt als u vragen heeft over zorg, werken, veiligheid en wonen. Neemt u ook eens een kijkje?

 • Wat wilt u bespreken tijdens de verkiezingsbijeenkomsten?

  Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018
  Volgend jaar maart mag u weer uw stem uitbrengen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Om u een goed beeld te geven van de standpunten van de politieke partijen, willen we enkele verkiezingsbijeenkomsten organiseren waarin u met de partijen in gesprek kunt gaan.

 • WhatsAppgroep Buurtpreventie bijna dekkend in Oirschot

  Oirschot, monumentaal, ondernemend en groen daar voelt de MENS zicht thuis. U voelt zich ergens thuis als u zich ook veilig voelt. Daarom hebben veel actieve buurtbewoners zich de laatste tijd ingezet om een buurtpreventie WhatsAppgroep op te starten.

 • Gemeenteraad stelt begroting 2018-2021 vast

  Op dinsdag 31 oktober heeft de gemeenteraad van Oirschot de programmabegroting 2018-2021 vastgesteld.

 • Zorgen voor elkaar: De Kernteams en Signalering

  Samenwerken aan de samenleving
  De gemeente Oirschot deelt regelmatig verhalen vanuit de samenleving via de eigen communicatiemiddelen. Door initiatieven en actieve inwoners, organisaties of ondernemers het woord te geven, laten we zien dat we onze samenleving samen invulling geven.

 • Kennismakingsbezoek nieuwe burgemeester

  In Oostelbeers
  Op vrijdagmiddag  3 november organiseert de Dorpsraad Oostelbeers een kennismakingsbezoek voor de nieuwe burgemeester Judith Keijzers met Oostelbeers. Na het ontvangst op de basisschool maakt ze een rondgang door Oostelbeers.

 • Plan van aanpak Randweg Oirschot

  Oirschot, monumentaal, ondernemend en groen, daar voelt de mens zich thuis. Met deze ambitie kijken we vooruit. Daarom is het in de toekomst belangrijk om verbonden te blijven met onze regio voor autoverkeer en fietsers.

 • Exposities en lezingen over Winterfeesten

  Wat vieren we eigenlijk met Sinterklaas, Kerstmis en Driekoningen? Achter deze tradities schuilen verhalen die we vaak niet meer kennen. Wie was Sinterklaas? Waarom halen we met Kerstmis een ‘dennenboom’ in huis en waarom versieren we deze met kerstballen?

 • Loket WIJzer voorlopig niet open op vrijdag

  Loket WIJzer vindt u in Sociaal Cultureel Centrum de Enck en is dé plek waar u terecht kunt met vragen op het gebied van zorg, welzijn en wonen. Op dit moment kunt u iedere werkdag van 9.00 tot 13.00 uur binnenlopen voor uw vraag. Dat gaat vanaf vrijdag 3 november veranderen.

 • Actieplan Gastvrij Oirschot

  Samen zorgen wij ervoor dat onze inwoners zich thuis voelen in Oirschot, ook als het gaat om onze nieuwe inwoners. Oirschot is een gastvrije gemeente die staat voor een sociaal asielbeleid. De bedoeling is dat statushouders (asielzoekers met een vergunning) zo snel mogelijk meedoen in de Oirschotse samenleving.

 • Gemeente past dienstverlening stap voor stap aan

  Oirschot, daar voelt de MENS zich thuis
  Het aantal mensen dat online shopt neemt dagelijks toe; in de winkel kun je contactloos betalen; boodschappen worden thuisbezorgd en je rekeningsaldo bekijk je in een app. De wereld om ons heen verandert en dus veranderen we als gemeente mee. De afgelopen twee jaar moderniseerden we onze dienstverlening. Wat hebben we allemaal gedaan?

 • Betere vooruitzichten voor Oirschot!

  Begroting 2018
  In Oirschot hebben we de laatste jaren hard gewerkt en stevige beslissingen genomen om onze portemonnee weer op orde te krijgen. Bezuinigingen op uitgaven en verhoging van de belasting horen daarbij. Onze kernboodschap met een duidelijk profiel voor Oirschot heeft ons geholpen keuzes te maken en ons daaraan te houden.

 • Opening vernieuwde fietscrossbaan De Kemmer op 28 oktober 2017

  Op 28 oktober 2017 om 12.00 uur wordt de Pumptrack feestelijk geopend. Een PumpTrack is een plek waar jong en oud elkaar kan ontmoeten voor sporten en spelen. Heuvels, bulten en bochten volgen elkaar op en vormen een afwisselend parcours.

 • Leg je zonnepanelen op de vliegbasis

  Samenwerken met de samenleving
  De gemeente Oirschot deelt regelmatig verhalen vanuit de samenleving via de eigen communicatiemiddelen. Door initiatieven en actieve inwoners, organisaties of ondernemers het woord te geven, laten we zien dat we onze samenleving samen invulling geven.

 • Geen afspraak mogelijk op vrijdag 27 oktober 2017

  Op vrijdag 27 oktober 2017 is het niet mogelijk om een afspraak te maken. Dit komt omdat wij die dag een personeelsuitje hebben. Wij zijn wel telefonisch bereikbaar en open voor het afhalen van documenten van 09.00 – 12.00 uur.

 • Film afscheid Ruud Severijns en welkom Judith Keijzers

  Op 29 september en 2 oktober vonden er twee speciale dagen plaats in Oirschot, het afscheid van Ruud Severijns en het welkom heten aan onze nieuwe burgemeester Judith Keijzers. Deze prachtige dagen hebben wij vast laten leggen in een filmpje. Kijk u nog eens met ons terug op deze mooie dagen? Prachtige woorden van inwoners, verenigingen en familieleden! #Trots

 • Huiseigenaren vertellen over hun duurzame huis in Oirschot

  Steeds meer mensen hebben plannen om hun woning te verduurzamen. Maar waar begin je nu? De Nationale Duurzame Huizen Route organiseert voor de vijfde keer opendeurdagen. Dit jaar zijn de opendeurdagen op zaterdag 4 en 11 november.  Huiseigenaren in heel Nederland openen dan hun deuren en vertellen hoe zij hun huis duurzamer hebben gemaakt. Gemeente Oirschot doet ook mee.

 • Afsluitingen wegen in Oirschot / Spoordonk

  Vanaf 23 oktober t/m 10 november worden werkzaamheden uitgevoerd in het kader van Groot onderhoud Asfaltverhardingen.

 • Herinrichting Sportpark Moorland

  Ondertekening intentieovereenkomst
  Voetbalvereniging Oirschot Vooruit, Hockey Club Oirschot en de gemeente Oirschot zetten een belangrijke volgende stap op weg naar de voorgenomen herinrichting van Sportpark Moorland. In feestelijke stemming is op 10 oktober door hen een intentieovereenkomst ondertekend.

 • Handhavingsactie in natuurgebied Oostelbeersche Heide

  Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) controleren in onze gemeente en omliggende gemeenten steeds meer op motorcrossers of quad rijders die off the road rijden in kwetsbare natuurgebieden. Afgelopen zaterdag 7 oktober 2017 vond er een handhavingsactie plaats in en rondom natuurgebied Oostelbeersche Heide.

 • Inwonerspanel Oirschot: doet u ook al mee?

  Wat vindt u van onze gemeentegids
  In Oirschot werken we al bijna drie jaar met een digitaal inwonerspanel. Op dit moment loopt er een onderzoek naar de Gemeentegids die de gemeente Oirschot jaarlijks uitgeeft.

 • Gemeente Oirschot heeft een nieuwe aanbieder voor zorg, welzijn en participatie gevonden

  Gunning aanbesteding sociaal domein LEVgroep
  Oirschot, monumentaal, ondernemend en groen, daar voelt de MENS zich thuis. Samen zorgen wij ervoor dat onze inwoners zich thuis voelen in Oirschot, ook als het gaat om zorg en welzijn. We willen graag dat iedereen gepaste zorg krijgt.

 • Afscheid Ruud Severijns

  Mede namens Marleen wil ik iedereen van harte bedanken voor het geweldige afscheid dat ik heb gekregen als vertrekkend burgemeester van Oirschot. De rit van huis naar het gemeentehuis met de brandweer van de posten Oirschot en De Beerzen was onvergetelijk - ook voor onze kinderen en kleinkinderen.

 • Openbare raadsinformatiebijeenkomst over de bestuurlijke toekomst van Oirschot op 17 oktober

 • Actief en gezond leven met Oirschot in Beweging

  Met een eigen gezondheidsbeleid stimuleren we de gezondheid van onze inwoners. Dit doen we op verschillende manieren, bijvoorbeeld via het project Oirschot in Beweging. Met Oirschot in Beweging willen we onze inwoners stimuleren meer te sporten en bewegen.

 • Stichting Taxus Taxi zamelt taxussnoeisel in; goed voor 2.200 chemotherapieën

  Taxusinzameling 2017 levert 278.500 kilo taxussnoeisel op
  Van juni tot en met augustus was Stichting Taxus Taxi actief met de inzameling van taxussnoeisel binnen onze gemeente. De stichting verzamelt taxussnoeisel in voor de ‘strijd tegen kanker’. De naaldjes van de Taxus Baccata bevatten dé belangrijke basisgrondstof voor chemotherapieën. Dit jaar heeft de stichting in totaal 278.500 kilo taxussnoeisel ingezameld. Goed voor circa 2.200 chemotherapieën. Wij willen iedereen die hieraan bijgedragen heeft hartelijk danken!

 • Uit de vergadering van het college van B&W

  Iedere week vergadert het college van burgemeester en wethouders (college van B&W). Ze nemen dan besluiten over allerhande zaken. Om u op de hoogte te houden halen we in deze rubriek wekelijks enkele besluiten naar voren. Wilt u de volledige besluitenlijst inzien, ga dan naar www.oirschot.nl.

 • Huisbezoek senioren 75 plus in de Gildewijk in Oirschot

  Eind oktober nemen vrijwilligers van Welzijn Best Oirschot (WBO) contact op met alle senioren vanaf 75 jaar in de Gildewijk in Oirschot. Senioren krijgen de kans om in een persoonlijk gesprek met een professionele vrijwilliger vragen te stellen op het gebied van welzijn, wonen en zorg. Zij helpen u graag!

 • Nieuwe brug over het Wilhelminakanaal bij Oirschot aan de zuidkant

  Oirschot Blijvend verbonden – A58
  De A58 tussen Tilburg en Eindhoven wordt verbreed naar een snelweg met in elke rijrichting drie rijkstroken. Om de weg ter hoogte van Oirschot te verbreden is  een extra brug over het Wilhelminakanaal nodig.  

 • Groene Corridor krijgt verder gestalte

  De Groene Corridor is de recreatieve verbinding tussen het centrum van Eindhoven en hartje Oirschot. Na de afsluiting van een klein stuk Oirschotsedijk (ter hoogte van de Internationale School), volgt nu de Zwaanstraat. Deze krijgt dezelfde uitstraling. Dus ruim baan voor fietsers, wandelaars én groen.

 • Veiliger en duidelijker maken van voorrangskruisingen in Oirschot/Spoordonk.

  We voeren van 16 oktober 2017 tot en met 27 oktober  2017 op verschillende kruisingen in Oirschot en Spoordonk werkzaamheden uit. De werkzaamheden vinden plaats op de kruisingen Den Bongerd, de Kortenaarlaan, Koolmond met de Kempenweg en Moerevelt met de Oude Grintweg.

 • Brandstore Visit Oirschot in oude Raadhuis

  Nieuwsgierig? Loop eens binnen!

  Met trots laat het Centrummanagement en VVV Oirschot weten dat op 8 september 2017 de pop-up Brandstore Visit Oirschot is geopend! In het prachtige Oude Raadhuis op de Markt geven zij de toerist en bezoeker van de gemeente Oirschot alle informatie over ons mooie dorp en omstreken. Zij gaan ons dorp "verkopen" door bezoekers van dienst te zijn, en ze wegwijs en enthousiast te maken over wat de gemeente Oirschot allemaal te bieden heeft. Service en gastvrijheid begint met goede informatie.

 • Parkeerboetes

  In de afgelopen periode hebben onze Bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) in onze gemeente waarschuwingen uitgedeeld aan foutparkeerders. Dat gaat veranderen. Vanaf nu mogen onze BOA’s foutparkeerders een boete geven.

 • Inloopavond herontwikkeling Groot Bijstervelt

  Op 11 oktober 2017 organiseert VB2 Vastgoed samen met de zorgorganisaties van Valuas en Ontzorgd Wonen, Hylkema Erfgoed en de gemeente Oirschot een inloopavond. Tijdens deze avond willen deze partijen u informeren over de plannen voor de invulling van de gebouwen en het park Groot Bijstervelt in Oirschot.

 • Het Groene Woud gastregio Landschapstriënnale 2020

  Landschap Brabant nationaal én internationaal in de schijnwerpers
  Nationaal Landschap Het Groene Woud wordt gastregio van de Landschapstriënnale 2020. Daartoe ondertekenden de besturen van Stichting Landschapstriënnale en Het Groene Woud op 26 september 2017 een intentieverklaring. In de aanloop naar 2020 gaan zij in 2018 en 2019 al diverse activiteiten ontwikkelen.

 • Op de agenda van deraad 10 oktober

  Op dinsdag 10 oktober 2017 vindt de volgende openbare bijeenkomst van de raad plaats:

 • Inwonerspanel Oirschot: doet u ook al mee?

  In Oirschot werken we al bijna drie jaar met een digitaal inwonerspanel. Binnenkort zetten we een onderzoek uit onder onze leden naar de gemeentegids die de gemeente Oirschot jaarlijks uitgeeft. Wilt u ook uw mening geven over de gemeentegids van Oirschot?

 • Herfstblad

  Het is weer herfst, de bladeren vallen van de bomen. Blad van openbaar groen hoeft u niet in uw eigen kliko weg te gooien. We plaatsen namelijk op veel plekken in de kernen Spoordonk, Middelbeers, Oostelbeers en Oirschot bladkorven waar u het openbare blad in kwijt kunt. Daarnaast komt de veegwagen van de gemeente regelmatig langs.

 • Korting op huishoudelijke hulp

  Oirschot, monumentaal, ondernemend en groen daar voelt de MENS zich thuis. Samen zorgen wij ervoor dat iedereen zich thuis voelt in Oirschot en daar is soms zorg of hulp bij nodig. De gemeente Oirschot geeft inwoners daarom de mogelijkheid om goedkoop huishoudelijke hulp in te huren bij een aantal zorgaanbieders.

 • Huisbezoek senioren 75 plus in Centrum Oirschot uitgesteld

  Het geplande huisbezoek senioren 75 plus vindt niet plaats in oktober. De bezoeken worden uitgesteld en vinden op een later tijdstip plaats.  Het streven is om de bezoeken voor de feestdagen af te ronden.

 • Bestuurlijke toekomst

  Blijft Oirschot een zelfstandige gemeente? Gaan we meer samenwerken of samenvoegen? Met Eindhoven, de Kempen of…
  Dinsdag 19 september vond een openbare raadsbijeenkomst over onze bestuurlijke toekomst plaats. De afgelopen maanden zijn wij in gesprek gegaan met onze inwoners, ondernemers en organisaties over dit onderwerp.

 • Feestelijke opening Speeltuin Postelplein

  Tijdens burendag 2017 heeft Buurtvereniging Antoniusstraat de speeltuin aan het Postelplein feestelijk geopend. De afgelopen maanden heeft de buurtvereniging hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. De gemeente had een budget beschikbaar gesteld maar de wens van de buurtvereniging was veel groter dan er budget beschikbaar was.

 • Afsluiting Montfortlaan

  Vanaf maandag 18 september 2017 zal de Montfortlaan ter hoogte van nummer 20 (Antoniusschool) afgesloten zijn in verband met werkzaamheden. De kruising Montfortlaan x Straten zal opnieuw worden ingericht en er wordt een parkeervoorziening voor de school aangelegd.

 • Gemeenteraad besluit op 31 oktober over begroting

  Het college van de gemeente Oirschot heeft de concept-programmabegroting 2018 vastgesteld. Deze is inmiddels aangeboden aan de gemeenteraad, die hierover op 31 oktober een besluit neemt.

 • Enquête Regionaal woonwensenonderzoek 2017

  De gemeente Oirschot wil dat de woningvoorraad in Oirschot zo goed mogelijk aansluit op de woonbehoeften en woonwensen van haar inwoners. Daarom doet de gemeente Oirschot ook mee aan het regionaal woonwensenonderzoek. Dit onderzoek nemen zij eens in de drie jaar in alle 21 gemeenten van Zuidoost-Brabant af.

  Vanaf 18 september voeren zij dit onderzoek weer in de gemeente Oirschot uit.

 • Open Monumentendag Oirschot 2017

  Samenwerken aan de samenleving
  De gemeente Oirschot deelt regelmatig verhalen vanuit de samenleving via de eigen communicatiemiddelen. Door initiatieven en actieve inwoners, organisaties of ondernemers het woord te geven, laten we zien dat we onze samenleving samen invulling geven. Zo geven we samen invulling aan ons uitgangspunt: Oirschot, monumentaal, ondernemend en groen, daar voelt de MENS zich thuis. Deze week is het woord aan Comité Open Monumentendag Oirschot.

 • Uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders

  Iedere week vergadert het college van burgemeester en wethouders (college van b&w). Ze nemen dan besluiten over allerhande zaken. Om u op de hoogte te houden halen we in deze rubriek wekelijks enkele besluiten naar voren. Wilt u de volledige besluitenlijst inzien, ga dan naar www.oirschot.n.l

 • Aanmelden voor de Culturele Prijs en de Vrijwilligersprijs 2017

  Ook dit jaar worden de Oirschotse Culturele Prijs en de Oirschotse Vrijwilligersprijs uitgereikt. Vanaf nu kan iedereen kandidaten aanmelden!

 • Nieuwe omgevingsvisie biedt nieuwe kansen voor Oirschot

  De gemeente Oirschot beschikt over talloze kwaliteiten: prachtige natuurgebieden, een fraai landschap en indrukwekkende cultuurhistorie. Met aantrekkelijke woonkernen, kansen om te ondernemen, mogelijkheden om te werken én de vrije tijd door te brengen, is het goed toeven in Oirschot. Onze kernboodschap verwoordt dat goed: Oirschot: Monumentaal, Ondernemend en Groen: daar voelt de MENS zich thuis.

 • Op de agenda van de raad 19 september

  Datum             : dinsdag 19 september 2017

  Tijdstip            : 20.30 uur – 22.00 uur

  Locatie            : Raadszaal gemeentehuis Oirschot

  Onderwerp      : Informatiebijeenkomst van de Raadswerkgroep “Bestuurlijke Toekomst Oirschot”.

 • Huisstijl gemeente Oirschot

  Oirschot, monumentaal, ondernemend en groen, daar voelt de MENS zich thuis. Met deze slogan laten we zien wat de gemeente Oirschot te bieden heeft en samen werken we eraan om dit uit te stralen. Deze slogan is vorig jaar vastgesteld door de gemeenteraad.

 • Uit de vergadering van het college van B&W

  Iedere week vergadert het college van burgemeester en wethouders (college van b&w). Ze nemen dan besluiten over allerhande zaken. Om u op de hoogte te houden halen we in deze rubriek wekelijks enkele besluiten naar voren.

 • Afscheid burgemeester Ruud Severijns en installatie burgemeester Judith Keijzers

  Enkele praktische mededelingen
  Op vrijdag 29 september nemen we afscheid van Ruud Severijns als burgemeester van Oirschot. Op maandag 2 oktober maken we kennis met Judith Keijzers, onze nieuwe burgemeester. U bent voor beide gelegenheden van harte welkom. Deze twee bijzondere momenten zorgen ervoor dat zaken soms iets anders lopen dat normaal het geval is.
  In dit artikel leest u hoe we enkele huishoudelijke zaken regelen deze dagen.

 • Ook thuis NIX18

  7 t/m 13 september: Actieweek NIX Zonder ID!
  Op 1 januari 2014 heeft de Rijksoverheid de leeftijdsgrens voor alcohol en roken van 16 naar 18 jaar verhoogd.  Net als in de rest van Nederland, monitoren we ook in Oirschot het rook- en drinkgedrag van jongeren.

 • ZON op Oirschot: duurzaam opwekken van zonne-energie in Oirschot

  Samenwerken aan de samenleving
  De gemeente Oirschot deelt regelmatig verhalen van inwoners via de eigen communicatiemiddelen. Door initiatieven en actieve inwoners, organisaties of ondernemers het woord te geven, laten we zien dat we onze samenleving samen invulling geven.

 • Opknappen groenvoorziening fietspad Notel

  Op dinsdag 19 september start BTL Realisatie met het opknappen van de groenvoorzieningen langs het centrale fietspad in de Notel. De plantsoenen die aangepakt worden liggen langs het fietspad vanaf de Kempenweg tot aan de doorsteek ter hoogte van de hoek Snijdersstraat en de Van Heesterbeeckstraat.

 • Verbetering leefkwaliteit buitengebied krijgt vorm

  Sinds 2015 werkt de gemeente Oirschot planmatig aan de verbetering van het buitengebied. De politiek stelde toen vast dat in 12 aangewezen gebieden sprake was van overlast van de intensieve veehouderij. Bewoners in die gebieden konden zich uitspreken over problemen, maar er is ook onderzoek gedaan op basis van de aantallen dieren in de gebieden. 

 • Ruimte voor Ruimte verzoeken buitengebied gemeente Oirschot

  Het wonen in het buitengebied voor burgers is volgens het provinciaal beleid (Verordening ruimte) niet zomaar toegestaan. Deze uitzondering geldt alleen voor bestaande burgerwoningen, gesplitste ‘langgevelboerderijen’ en in zogenaamde Ruimte voor Ruimte- woningen.

 • Subsidiemogelijkheden voor aanleg landschapselementen in Oirschot

  Gemeente Oirschot heeft via het provinciale Subsidiekader Groenblauwe Diensten (in de volksmond STIKA genoemd) geld beschikbaar gesteld voor de aanleg van landschapselementen in het buitengebied van Oirschot en de Beerzen.

 • Bestuurlijke toekomst: informatie raadsbijeenkomst 19 september

  Blijft Oirschot een zelfstandige gemeente? Gaan we meer samenwerken of samenvoegen? Met Eindhoven, de Kempen of…
  Oirschot: monumentaal, ondernemend en groen; daar voelt de mens zich thuis. Vanuit deze visie hebben we veel ambities, die we ook in de toekomst waar willen blijven maken. We willen dat onze inwoners gebruik kunnen maken van een optimale dienstverlening. We vinden het belangrijk om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen en we willen onze maatschappelijke opgaven zo goed mogelijk uit kunnen voeren. Zijn we als kleine zelfstandige gemeente ook in de toekomst nog in staat om dit waar te maken? Biedt de huidige positie van Oirschot in de regio de beste mogelijkheden voor onze inwoners en ondernemers?

 • Aanleg ontsluitingsweg Haagakkers

  Binnenkort starten de werkzaamheden voor de aanleg van de ontsluitingsweg gelegen tussen het noordelijk gedeelte van woningbouwproject Haagakkers en de Langereijt (N395) in Oostelbeers. De werkzaamheden duren ongeveer een week en zijn zo georganiseerd dat omwonenden er geen last van hebben.

 • Verbreding A58, de stand van zaken

  Oirschot, monumentaal, ondernemend en groen, daar voelt de mens zich thuis. Met deze ambitie moeten we vooruit kijken. Daarom is het in de toekomst belangrijk om verbonden te blijven met onze regio.

 • Op de agenda van de raad 12 september 2017

  Op dinsdag 12 september 2017 vinden de volgende openbare bijeenkomsten van de raad plaats:

 • Open Monumentendag en Big Sheep Tour

  In het weekend van 8, 9 en 10 september is er van alles te doen in Oirschot. Het is Open Monumentendag en er komen 250 schapen bij ons op bezoek in het kader van de Big Sheep Tour. In dit artikel leest u wat er allemaal te doen is deze dagen. We hopen u te zien!

 • Herinrichting Montfortlaan

  Op de Montfortlaan ter hoogte van de Antoniusschool ontstaan meerdere malen per dag parkeerproblemen bij het halen en brengen van de kinderen. Er is in de straat (dat nagenoeg buitengebied is) nauwelijks parkeerruimte, en in de loop van de jaren is er steeds meer berm stukje bij beetje verhard om auto’s op kwijt te kunnen. Dit komt de uitstraling van het gebied niet ten goede, maar bovenal is de verkeerssituatie er onveilig en onoverzichtelijk.

 • Gemeente Oirschot zoekt nieuwe aanbieder voor zorg, welzijn en participatie

  Oirschot, monumentaal, ondernemend en groen, daar voelt de MENS zich thuis. Samen zorgen wij ervoor dat onze inwoners zich thuis voelen in Oirschot. We willen graag dat iedereen gepaste zorg krijgt, ons uitgangspunt is dan ook ‘niemand tussen wal en schip’.

 • Inschrijving voor Brabantse Kempentrofee is gestart!

  Elfde uitreiking in Sint Petrus Basiliek in Oirschot
  Het Huis van de Brabantse Kempen reikt op 11 december voor de elfde keer de Brabantse Kempentrofee uit en dit jaar op een wel heel bijzondere locatie; de Sint Petrus Basiliek in Oirschot.

 • The Big Sheep Tour

  8 en 9 september in Oirschot een spektakel met activiteiten voor jong en oud!
  Het Kempische Heideschaap zit in het DNA van de Kempen. Dat besef kwam gelukkig net op tijd. Midden 20e eeuw was het schaap bijna uitgestorven, maar dankzij de in 1967 opgerichte stichting is het Kempische Heideschaap weer helemaal terug.

 • Open monumentendag op 9 en 10 september 2017: “boeren, burgers en buitenlui!”

  Geschreven door Comité Open Monumentendag Oirschot
  Het thema van Open Monumentendag 2017 is de aanhef, waarmee in vroeger jaren de stads -en dorpsomroepers zich tot het publiek richtten. Luidkeels en met grote nadruk deden zij wat de media van nu met minstens zoveel nadruk en kabaal nog steeds doen: aandacht trekken. Met nieuws, aankondigingen, geruchten, roddels en aanverwante teksten.

 • Veranderingen woningbouwbehoefte

  Eind mei publiceerde de provincie Noord Brabant haar bevolkings- en woningbehoefte verwachtingen van Noord-Brabant in 2017. Hieruit blijkt dat de trend in huishoudensgroei en tegelijkertijd de verdunning van huishoudens zich voort blijft zetten. De gemeente Oirschot wil graag dat iedereen zich thuis voelt in onze gemeente. Wij nemen u graag mee in deze laatste trends en de verwachtingen in de toekomst. Hieronder leest u wat wij daar als gemeente mee kunnen.

 • Digisterker: cursus werken met de e-overheid

  De belastingdienst, de gemeente en andere overheidsinstanties: ze stappen allemaal over op elektronische dienstverlening. Met andere woorden: de overheid gaat digitaal. Dat wil zeggen dat de overheid steeds meer gebruik maakt van internet en computers en steeds minder brieven stuurt om inwoners te informeren. De overheid vraagt inwoners ook contact op te nemen of aanvragen in te dienen via de computer. Gebruikmaken van de digitale overheid? De cursus Digisterker van KBO Oirschot en Bibliotheek De Kempen wijst u de weg.

 • Deel 3/3: Vijf boeren aan het woord: ‘Maak van de boer geen bedreigde diersoort’

  Samenwerking met de samenleving
  Gemeente Oirschot plaatst maandelijks een column op de gemeentepagina’s van het Weekjournaal. Wij vinden het belangrijk om initiatieven en actieve inwoners, organisaties of ondernemers aan het woord te laten. De column komt uit eigen hand van de initiatiefnemers. Hiermee laten we zien dat Oirschot een actieve gemeente is waar inwoners, organisaties en ondernemers veel doen! En daarmee draagt iedereen eraan bij dat onze inwoners zich thuis voelen in Oirschot.

 • Kermis Middelbeers

  De kermis gaat op zondag 27 augustus om 14.00 uur van start en is op woensdag 30 augustus 24.00 uur afgelopen. Er staan weer de gebruikelijke attracties, zoals de botsauto’s, de body-shake, de draaimolen, de buggy-race (kleine autootjes), de schiettent, de grijpkramen en het schuivenspel. Ook zijn er weer verschillende eetkramen zoals oliebollen, snoep, loempia en vis.

 • Deel 2/3: Vijf boeren aan het woord: duurzaam ondernemen

  Samenwerking met de samenleving
  Gemeente Oirschot plaatst maandelijks een column op de gemeentepagina’s van het Weekjournaal. Wij vinden het belangrijk om initiatieven en actieve inwoners, organisaties of ondernemers aan het woord te laten. De column komt uit eigen hand van de initiatiefnemers. Hiermee laten we zien dat Oirschot een actieve gemeente is waar inwoners, organisaties en ondernemers veel doen! En daarmee draagt iedereen eraan bij dat onze inwoners zich thuis voelen in Oirschot.

 • Uitnodiging kennismaking nieuwe burgemeester Judith Keijzers-Verschelling

  Op maandag 2 oktober 2017 vindt de installatie plaats van mevrouw J.C.R. Keijzers-Verschelling. We nodigen u graag uit voor de receptie van 21.00 tot 23.00 uur in het Hof van Solms.
  U bent van harte welkom!

 • Hoe veilig is de gemeente Oirschot?

  Oirschot, monumentaal, ondernemend en groen, daar voelt de MENS zich thuis. Veiligheid is een belangrijk uitgangspunt om je thuis te voelen in de gemeente waar je woont. Oirschot is één van de veiligste gemeenten van Zuidoost Brabant.

 • Controle woningen voor de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

  In augustus gaat taxatiebureau TOG Nederland Zuid B.V. in opdracht van de gemeente controles uitvoeren op de objectkenmerken van een aantal woningen in de gemeente Oirschot. Dat wil zeggen dat zij gaan kijken naar eventuele bijgebouwen, dakkappellen en de staat en onderhoud van een woning.

 • Stand van zaken Weginfrastructuur Eindhoven Noordwest, Oirschot en Best

  Oirschot blijvend verbonden
  Oirschot, monumentaal, ondernemend en groen, daar voelt de MENS zich thuis. Met deze ambitie moeten we vooruit kijken. Daarom is het in de toekomst belangrijk om verbonden te blijven met onze regio.

 • Bestuurlijke toekomst, spreek u uit!

  Blijft Oirschot een zelfstandige gemeente? Gaan we meer samenwerken of samenvoegen? Met Eindhoven, de Kempen of…
  Oirschot is monumentaal, ondernemend en groen en daar voelt de MENS zich thuis. Hoe kunnen we onze ambities ook in de toekomst waar blijven maken?

 • Wethouder Daenen verrast BSO ikOOK! in Oirschot

  Op donderdag 6 juli bracht wethouder Raf Daenen een verrassingsbezoek aan de BSO van ikOOK! aan de Castaert in Oirschot (bij basisschool de Korenbloem). Hij sprak zijn waardering uit naar teammanager Mijke Staps en haar medewerkers.

 • Buurtbus Hilvarenbeek op zaterdag ook in Middelbeers

  Buurtbus Hilvarenbeek rijdt vanaf zaterdag 8 juli 2017 op zaterdagen naar Middelbeers. Deze zaterdagdienst krijgt een nieuw lijnnummer: lijn 242. Deze nieuwe lijn vervangt hiermee de zaterdagdienst van lijn 293. Lijn 293 blijft op werkdagen gewoon rijden via Esbeek, Diessen, Baarschot tot de kapel in Westelbeers.

 • Tuin in ere hersteld bij rijksmonument het Boterkerkje

  De historische tuin van het Mariakerkje (ook bekend als het Boterkerkje) in Oirschot is gerenoveerd. Arthur de Vries, oud-voorzitter van Heemkundekring “De Heerlijkheid Oirschot” vertelt:

 • Verkoop vijf bouwkavels Haagakkers II gestart

  Schrijf je nu in tot 4 september, 9.00 uur!
  De verkoopbrochure met meer informatie vindt u op www.oirschot.nl/H2Oostelbeers en bij de 2 verkopende makelaars. De loting van de kavels vindt plaats op donderdag, 7 september om 19.30 uur.

 • Doorbraak in woningbouwafspraken Stedelijk Gebied

  De negen gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) hebben een doorbraak bereikt in een lang gevoerde discussie over de woningbouw. Dat blijkt uit het Afsprakenkader Wonen 2017, dat deze week is afgerond.

 • Werkzaamheden Eikenbussel 2-28

  Op maandag 17 juli 2017 starten we met het herstraten van het gedeelte tussen de straat Slingerbos en het Kempenhorst College. We verwachten dat de werkzaamheden klaar zijn op vrijdag 28 juli 2017. We hopen dat de overlast beperkt blijft en danken u hartelijk voor uw medewerking.

 • Judith Keijzers-Verschelling nieuwe burgemeester van Oirschot

  Vorige week is mevrouw mr. J.C.R. Keijzers-Verschelling (Judith) benoemd als burgemeester van de gemeente Oirschot.

 • Ondernemershulp via ‘155-HELP-EEN-BEDRIJF’

  De Gemeente Oirschot en het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) hebben vanaf begin 2017 een noodloket voor lokale ondernemers geopend.

 • Afsluiting Mijlstraat Oirschot

  Vanaf maandag 3 juli wordt de Mijlstraat (ter hoogte van de Oude Grintweg) afgesloten voor al het verkeer. Dit doen we om het asfalt op deze weg te vernieuwen. We verwachten dat de werkzaamheden op 26 juli klaar zijn.

 • Afsluiting wegen vanwege wegwerkzaamheden Buitengebied Oirschot

  De komende twee weken, van maandag 3 juli t/m vrijdag 14 juli vinden er aan een aantal wegen in het Oirschotse buitengebied werkzaamheden plaats.

 • Kans op een natuurbrand verkleinen

  In onze gemeente en in de omliggende gemeenten kennen we mooie natuurgebieden. Zowel inwoners als bezoekers trekken graag de natuur in voor een wandeling of fietstocht. Vooral in de droge en warme periodes neemt de kans op een grillige en onvoorspelbare natuurbrand toe.

 • Oirschot Blijvend Verbonden

  Oirschot, monumentaal, ondernemend en groen, daar voelt de MENS zich thuis. Met deze ambitie kijken we vooruit. Daarom is het in de toekomst belangrijk om verbonden te blijven met onze regio. Het programma ‘Oirschot Blijvend Verbonden’ bestaat uit zes projecten.

 • Informatie over de Wet Basisregistratie Personen (BRP)

  In de BRP staan niet alleen persoonsgegevens van inwoners van Nederland, maar ook van Nederlanders in het buitenland (Registratie Niet Ingezetenen).

Archief