Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Alles over de onroerendezaakbelasting (OZB)

Alles over de onroerendezaakbelasting (OZB)

Dit item is verlopen op 20-03-2019.

WOZ-beschikkingen en OZB-aanslagen zijn verstuurd
Als u een eigen woning, gebouw of perceel bezit, dan hebt u onlangs een aanslag OZB / WOZ-beschikking ontvangen.

Op deze aanslag staat het OZB-bedrag dat u moet betalen en de vastgestelde WOZ-waarde. Hoeveel u moet betalen, hangt af van de waarde van gebouw en de hoogte van de tarieven.

Let op!

Op de achterzijde van het aanslagbiljet is per ongeluk een foutief bankrekeningnummer vermeld.
Op de voorzijde bij de adresgegevens rechtsboven staat wel het juiste bankrekeningnummer: NL68BNGH0285076116.

Wij vragen u hiermee rekening te houden bij de betaling van het aanslagbedrag. Onze excuses hiervoor.

Informeel bezwaar

We hebben een informele bezwaarperiode, wat inhoudt dat een taxateur een aantal dagen per week aanwezig is om uw vragen te beantwoorden, de gegevens met u te controleren en indien nodig direct aanpast. Vóór het verstrijken van de formele bezwaartermijn van zes weken heeft u een antwoord op uw vraag/bezwaar, zodat u indien nodig toch formeel bezwaar kunt indienen. U kunt een formulier invullen via www.oirschot.nl/belastingen (kies voor WOZ-waarde). U kunt uw vragen ook mailen naar belastingen@oirschot.nl. Als u vermeldt om welk pand het gaat en wat uw vragen zijn, nemen wij contact met u op.

Bezwaar

Als u vindt dat uw WOZ-waarde te hoog is, dan kunt u hiertegen formeel bezwaar maken. Als u bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde, dan zien we dat ook als een bezwaar tegen de aanslag OZB. Als de WOZ-waarde wordt verlaagd, wordt automatisch de aanslag OZB verlaagd.

‘No cure no pay’-bureaus zijn niet écht gratis

Via advertenties en folders bieden bureaus zich aan om voor u gratis bezwaar te maken tegen de WOZ-beschikking die u ontvangt. Dit klinkt goed: niet geschoten is altijd mis en wie weet wordt de WOZ-waarde verlaagd. Maar is dat wel écht gratis? Wanneer een WOZ-waarde wordt verlaagd, is de gemeente wettelijk verplicht een kostenvergoeding te betalen aan deze bureaus. Daardoor stijgen de kosten rondom de WOZ en die kosten moeten we uiteindelijk toch weer verhalen bij de inwoners via de OZB. Op die manier is het ‘gratis’ waar deze bureaus mee adverteren dus niet ‘gratis’. Wij beoordelen en behandelen uw eigen informele en formele bezwaar op dezelfde professionele manier als een bezwaar dat door een ‘no cure no pay’-bureau wordt ingediend.

Meer informatie

Voor meer informatie over de gemeentelijke belastingen en heffingen, de waardebepaling van uw pand en de WOZ kunt u terecht op www.oirschot.nl/belastingen. Op MijnOverheid.nl kunt u met uw DigiD inloggen en informatie vinden over de WOZ-waarde van uw woning. Naast de WOZ waarde kunt u ook het taxatieverslag inzien en downloaden. Meer algemene informatie over de wet WOZ leest u op www.wozinformatie.nl/publieksinformatie.

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met het team Belastingen van de gemeente Oirschot via telefoonnummer (0499) 58 33 33 of via belastingen@oirschot.nl.