Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Besluitvormende raadsvergadering bestuurlijke toekomst

Besluitvormende raadsvergadering bestuurlijke toekomst

Dit item is verlopen op 31-10-2018.

Verzet naar 30 oktober 2018
De gemeenteraad koos in november 2017 unaniem voor het behoud van onze zelfstandige positie. Tegelijkertijd besloot de raad om op korte termijn heldere keuzes te maken in onze samenwerking en voor elk thema één samenwerkingsverband te kiezen.

De gemeenteraad gaat hierover een besluit nemen op 30 oktober 2018 tijdens de besluitvormende raadsvergadering in het gemeentehuis. U bent van harte welkom!

Wat besloot de raad in november 2017?

Als toekomstperspectief ziet de raad een zelfstandige en krachtige gemeente met een duidelijke identiteit, zowel gericht op de stad als het platteland. En met als stip op de horizon een stadsregio Eindhoven waarin we steeds meer samenwerken. De gemeenteraad realiseerde zich daarbij dat een zelfstandige positie vraagt om keuzes. De raad besloot daarom op korte termijn heldere keuzes te maken in onze samenwerking en voor elk thema één partner en/of samenwerkingsverband te kiezen. We verduidelijken daarmee niet alleen onze positie voor onszelf maar ook voor onze inwoners en omliggende gemeenten.

Wat hebben we sindsdien gedaan?

De raad gaf het college van B&W opdracht om de keuzes voor te bereiden. De afgelopen maanden bracht het college de huidige situatie rondom samenwerking in beeld en inventariseerde onze komende maatschappelijke opgaven. Op basis hiervan, rekening houdend met regionale ontwikkelingen en alle informatie die we in 2017 uit de samenleving ophaalden, is het college gekomen tot een advies in de vorm van een raadsvoorstel. In dit advies stelt het college per thema een primaire samenwerkingspartner voor. Voor het sociaal domein stelt het college voor om de komende maanden nader onderzoek te doen naar verschillende scenario’s. Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan de raad in mei 2019 een besluit nemen over de toekomst van het sociaal domein. Het raadsvoorstel met daarin het advies vindt u op www.oirschot.nl/bestuurlijketoekomst.