Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Bestuurlijke toekomst 21 november 2017

Bestuurlijke toekomst 21 november 2017

Dit item is verlopen op 22-11-2017.

Besluitvormende raadsbijeenkomst
Eind 2016 is de gemeenteraad gestart met het proces over de bestuurlijke toekomst van Oirschot. Het proces is uitgevoerd door de raadswerkgroep bestuurlijke toekomst waarin alle politieke partijen zijn vertegenwoordigd.

De werkgroep heeft in 2017 zoveel mogelijk informatie en meningen over dit onderwerp opgehaald uit de samenleving. Op basis hiervan legt de werkgroep op 21 november een voorstel over onze bestuurlijke toekomst voor aan de gemeenteraad. U bent van harte welkom!

Bestuurlijke toekomst

Oirschot: monumentaal, ondernemend en groen; daar voelt de MENS zich thuis. Vanuit deze visie hebben we veel ambities. Kunnen we deze als kleine gemeente ook in de toekomst blijven waarmaken? Biedt onze huidige positie de beste mogelijkheden voor onze inwoners? Om op deze en andere vragen antwoord te geven besloot de gemeenteraad eind 2016 opnieuw het gesprek te voeren hierover met de samenleving om te komen tot een toekomstbestendige keuze over de toekomst van Oirschot.

Wat hebben we gedaan?

Om een besluit te kunnen nemen hebben we zoveel mogelijk informatie opgehaald uit de samenleving. We hebben inwoners, jongeren, organisaties en ondernemers geraadpleegd. We hebben gesproken met regionale stakeholders en buurgemeenten. Ook hebben we gekeken naar wat feitelijke informatie over ons vertelt. Op www.oirschot.nl/bestuurlijketoekomst kunt u de resultaten bekijken  in een animatiefilm.

Besluit

Op 21 november neemt de raad een besluit over het raadsvoorstel ‘bestuurlijke toekomst van Oirschot’. In dit voorstel concludeert de raadswerkgroep dat we het eerdere besluit over samenwerking uit 2013 moeten opfrissen. Ook schetst de raadswerkgroep een toekomstbeeld van een steeds verdergaande samenwerking in de stadsregio Eindhoven waarbij gemeentegrenzen meer vervagen en bovenlokale opgaven nog vaker samen worden opgepakt. De raadswerkgroep stelt voor om vanuit een zelfstandige positie toe te werken naar dit toekomstperspectief. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo maken we op korte termijn heldere keuzes in onze huidige samenwerkingspartners. We kiezen voor elk thema één partner. De samenleving vraagt ons ook om keuzes te maken en duidelijkheid te verschaffen over onze positie in de regio.

Daarnaast is in het voorstel een stappenplan voor de komende jaren opgenomen. Dat wil zeggen dat de raad in 2020 en 2022 opnieuw in beeld komt om (nieuwe) strategische keuzes te maken voor een zo krachtig mogelijke positie. Tijdens de raadsbijeenkomst gaat de raad het debat met elkaar aan over het voorstel. U vindt het volledige voorstel en alle bijbehorende stukken op www.oirschot.nl/bestuurlijketoekomst.

Welkom

Nieuwsgierig? U bent van harte welkom tijdens deze raadsbijeenkomst op 21 november 2017. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis.