Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Bestuurlijke toekomst, spreek u uit!

Bestuurlijke toekomst, spreek u uit!

Dit item is verlopen op 01-10-2017.

Blijft Oirschot een zelfstandige gemeente? Gaan we meer samenwerken of samenvoegen? Met Eindhoven, de Kempen of…
Oirschot is monumentaal, ondernemend en groen en daar voelt de MENS zich thuis. Hoe kunnen we onze ambities ook in de toekomst waar blijven maken?

Zijn we hier als zelfstandige gemeente krachtig genoeg voor? Kunnen we onze inwoners en ondernemers ook in de toekomst voldoende perspectieven bieden als zelfstandige gemeente? Of biedt samenwerking met andere gemeenten meer mogelijkheden voor onze inwoners? En met wie dan? En hoe? Laat u horen!

Wat hebben we gedaan?

De gemeenteraad wil een duurzame en toekomstbestendige keuze voor de gemeente Oirschot maken. Om een keuze te maken heeft de raad de afgelopen maanden informatie en meningen uit de samenleving en de regio opgehaald. In februari heeft de gemeente het inwonerspanel ingezet en is er een enquête verzonden naar jongeren. Daarna zijn er verschillende inwonersbijeenkomsten georganiseerd en een bijeenkomst voor maatschappelijke organisaties en ondernemers. Op de website www.oirschot.nl/bestuurlijketoekomst vindt u de resultaten van het inwonerspanel en de jongerenenquête en verslagen van alle bijeenkomsten. Voor de zomer hebben we een compleet beeld van alle informatie.

Vervolg

Op dit moment voert de gemeenteraad nog gesprekken met omliggende gemeenten over de (bestuurlijke) toekomst. Ook vinden nog gesprekken plaats met grote partijen uit de regio, denk hierbij aan Defensie, Eindhoven Airport en Brabants Landschap. Na de zomer vinden er een aantal openbare raadsbijeenkomsten plaats waarin u de kans heeft om mee te praten over de bestuurlijk toekomst van onze gemeente. U bent van harte welkom! Op basis van alle informatie die opgehaald is neemt de gemeenteraad op 21 november 2017 een besluit.

Laat u horen!

Wij ontvangen uw suggesties over dit onderwerp graag. Uw mening is belangrijk, het gaat namelijk over uw eigen gemeente! Alle reacties die binnenkomen leggen we voor aan de gemeenteraad, zodat zij deze mee kunnen nemen in de besluitvorming. Uw reactie kunt u sturen naar bestuurlijketoekomst@oirschot.nl of neem contact op met Kitty Schijven, projectleider ‘’bestuurlijke toekomst Oirschot’’ via telefoonnummer (0499) 58 33 33.

Hoe blijft u op de hoogte?

We houden u voortdurend op de hoogte van ontwikkelingen en besluiten via de gemeentepagina in het Weekjournaal, Social media en via onze website www.oirschot.nl/bestuurlijketoekomst. U kunt zich hier ook aanmelden voor de nieuwsbrief.