Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Bestuurlijke toekomst

Bestuurlijke toekomst

Blijft Oirschot een zelfstandige gemeente? Gaan we meer samenwerken of samenvoegen? Met Eindhoven, de Kempen of…
Dinsdag 19 september vond een openbare raadsbijeenkomst over onze bestuurlijke toekomst plaats. De afgelopen maanden zijn wij in gesprek gegaan met onze inwoners, ondernemers en organisaties over dit onderwerp.

Ook hebben we gesprekken gevoerd met omliggende gemeenten en regionale stakeholders. Daarnaast zijn er relevante feiten en cijfers verzameld en onze komende maatschappelijke opgaven in beeld gebracht.

Resultaten bekijken

Tijdens de raadsbijeenkomst is iedereen geïnformeerd over de resultaten van dit proces. We hebben dit gedaan aan de hand van een animatiefilm. Nieuwsgierig? De film is te bekijken via www.oirschot.nl/bestuurlijketoekomst.  

Hoe nu verder?

De komende maanden gaan we verder in gesprek met de raad over dit onderwerp. Op dinsdag 17 oktober 2017 vindt er nog een opiniërende raadsbijeenkomst plaats. Op dinsdag 21 november neemt de gemeenteraad een besluit in de besluitvormende raadsbijeenkomst. Beide bijeenkomsten vinden plaats in de raadszaal van het gemeentehuis. U bent natuurlijk van harte welkom om deze bijeenkomsten bij te wonen. De mening van inwoners blijft belangrijk!

Hoe blijft u op de hoogte?

We houden u voortdurend op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en besluiten via de gemeentepagina in het Weekjournaal, Social Media en via de gemeentelijke website: www.oirschot.nl/bestuurlijketoekomst. Via bestuurlijketoekomst@oirschot.nl kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Vragen, suggesties of ideeën?

Uw input is altijd welkom. Wilt u iets kwijt aan ons dan kunt u contact opnemen met Kitty Schijven, projectleider ‘’bestuurlijke toekomst Oirschot’’ via telefoonnummer (0499) 58 33 33, e-mail bestuurlijketoekomst@oirschot.nl.