Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Bestuurlijke toekomst

Bestuurlijke toekomst

Blijft Oirschot een zelfstandige gemeente? Gaan we meer samenwerken of samenvoegen? Met Eindhoven, de Kempen of…
Oirschot: monumentaal, ondernemend en groen; daar voelt de mens zich thuis. Vanuit deze visie hebben we veel ambities, die we ook in de toekomst waar willen blijven maken. We willen dat onze inwoners gebruik kunnen maken van een optimale dienstverlening. We vinden het belangrijk om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen en we willen onze maatschappelijke opgaven zo goed mogelijk uit kunnen voeren. Zijn we als kleine zelfstandige gemeente ook in de toekomst nog in staat om dit waar te maken? Biedt de huidige positie van Oirschot in de regio de beste mogelijkheden voor onze inwoners en ondernemers?

Om op deze en andere vragen antwoord te geven besloot de gemeenteraad eind 2016 opnieuw het gesprek te voeren hierover met de samenleving. Het doel? Komen tot een toekomstbestendige keuze over de (bestuurlijke) toekomst van Oirschot.

Wat hebben we gedaan?

Om een besluit over de bestuurlijke toekomst te kunnen nemen wil de gemeenteraad weten hoe onze inwoners, onze organisaties en onze ondernemers hierover denken. Ook wil de raad weten hoe vanuit de regio naar ons wordt gekeken en hoe over de bestuurlijke toekomst van Oirschot en van de regio wordt gedacht. De afgelopen maanden hebben we deze informatie op verschillende manieren opgehaald uit de samenleving.

Resultaten bekijken

Tijdens de raadsbijeenkomsten is iedereen geïnformeerd over de resultaten van dit proces. We hebben dit gedaan aan de hand van een animatiefilm. Nieuwsgierig? De film is te bekijken via www.oirschot.nl/bestuurlijketoekomst.  

Hoe nu verder?

Op dinsdag 21 november neemt de gemeenteraad een besluit in de besluitvormende raadsbijeenkomst. Deze bijeenkomst vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis. U bent natuurlijk van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen. De mening van inwoners blijft belangrijk!

Hoe blijft u op de hoogte?

We houden u voortdurend op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en besluiten via de gemeentepagina in het Weekjournaal, Social Media en via de gemeentelijke website: www.oirschot.nl/bestuurlijketoekomst. Via bestuurlijketoekomst@oirschot.nl kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Vragen, suggesties of ideeën?

Uw input is altijd welkom. Wilt u iets kwijt aan ons dan kunt u contact opnemen met Kitty Schijven, projectleider ‘’bestuurlijke toekomst Oirschot’’ via telefoonnummer (0499) 58 33 33, e-mail bestuurlijketoekomst@oirschot.nl.