Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Bezint eer ge begint

Bezint eer ge begint

Mini-expo over de kansen en uitdagingen van toekomstbestendig Oirschot’s erfgoed

Proces 

De gemeente Oirschot (Oirschot, Spoordonk en Oost-West-Middelbeers) heeft een rijke historie. Deze wordt in beeld gebracht door prachtige kerken, kloosters en (kunst)collecties en verteld via bijzondere legenden, verhalen en tradities. De gemeente wil dit erfgoed meer laten beleven door inwoners en bezoekers. Dit kan bijvoorbeeld bijdragen aan de aantrekkingskracht van de gemeente, de binding met de dorpen, de opvoeding van kinderen of het verbeteren van de vrijetijdseconomie.   

Maar wat is het specifieke karakter van het Oirschot Erfgoed eigenlijk? Welke rol speelt het in de toekomst? En hoe werken we samen om erfgoed op de kaart te zetten? Om het erfgoed relevant te laten zijn moet het waarden hebben die niet alleen gebaseerd zijn op een rijk verleden maar ook op een hoopvolle toekomst waarin het een rol speelt voor álle inwoners en bezoekers.

Stappen tot nu toe

Wij, Renee Scheepers (ontwerper), Tom van Tuijn (stedebouwkundige) en Jennemie Stoelhorst (erfgoedspecialist) zijn op verzoek van de gemeente een open proces gestart. We zijn op zoek gegaan naar een aantrekkelijk perspectief voor de omgang met het vele Oirschot’s erfgoed waarin het bij kan dragen aan de well-being van inwoners en bezoekers. Een perspectief waarin erfgoed geen last is maar juist een lust. In gesprekken met de gemeenteraad, erfgoedclubs en actieve inwoners hebben we veel input gekregen. Input over de huidige werkwijze, waar de energie zit of juist de uitdagingen, waar de vele organisaties zich mee bezig houden en vooral ook over de rijkdom aan roerend, onroerend en immaterieel erfgoed. 

Wat is hier te zien?  

De observaties die we tijdens de gesprekken hebben gedaan willen we u graag presenteren. Voordat we verder gaan horen we graag of u de observaties herkent en of u toevoegingen heeft! Immers, ‘bezint eer ge begint’! De etalage ‘Etalage van het Oirschotse Erfgoeduitzendbureau’ laat een selectie van het erfgoed zien dat in de gesprekken is genoemd en daagt uit tot het zoeken naar nieuwe verbanden met hedendaagse thema’s.

Hoe nu verder?

De observaties en de aanvullende input van jullie verwerken we op een interactieve werkwijze waarin we ‘vanuit wat er is’ (het verleden) en ‘wat er speelt’ (heden) op zoek te gaan naar ‘nieuwe waarden van erfgoed’ (toekomst). De werkwijze zorgt voor leuke, betekenisvolle, gezonde en boeiende oplossingen voor de vraagstukken waar Oirschot nu voor staat.