Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Bijeenkomst over mentorschap, Aquinohuis Bergeijk, op 16 mei 2018

Bijeenkomst over mentorschap, Aquinohuis Bergeijk, op 16 mei 2018

Dit item is verlopen op 17-05-2018.

Mentoren gezocht! Iets voor U?
Sommige mensen hebben moeite met het maken van keuzes of het nemen van initiatief. Zoals personen met een verstandelijke beperking, dementie of psychiatrische aandoening. Het kan gaan om eenvoudige dagelijkse handelingen, zoals het regelen van het huishouden, maar ook om het zoeken naar andere woonruimte of de keuze voor een bepaalde medische behandeling.

Mentor

Als er geen familie is die zorg voor hen draagt of daartoe niet in staat is, dan kan een mentor uitkomst bieden als wettelijk vertegenwoordiger. Een mentor wordt door de kantonrechter benoemd en is iemand die over gezondheid en welzijn waakt, niet over de financiën. Als mentor bouwt u een goede vertrouwensrelatie op en bekijkt u samen met de cliënt of deze een goede verzorging, verpleging en begeleiding krijgt.

Wat een mentor daar zelf over zegt kunt u lezen via de volgende link: http://advertorial.ed.nl/mentorschap-zuidoost-brabant/

Voorlichtingsbijeenkomst over mentorschap in het Aquinohuis in Bergeijk

Op woensdag 16 mei a.s. geeft Stichting Mentorschap in samenwerking met het Aquinohuis in Bergeijk een voorlichtingsbijeenkomst over dit onderwerp. U krijgt die avond te horen wat mentor zijn precies inhoudt en u kunt natuurlijk ook al uw vragen stellen aan een mentor zelf.

Wilt u iets betekenen voor een kwetsbaar iemand en wilt u meer achtergrond informatie om eventueel mentor te kunnen worden? Heeft u vragen over mentorschap? Dan heten we u van harte welkom op 16 mei a.s.!

Plaats:             Aquinohuis

                        Dokter Rauppstraat 52, 5571 CH Bergeijk

Datum:            16 mei 2018

Tijd:                 20.00 – 21.30 uur

Aan de informatie avond zijn geen kosten verbonden. Vanaf 19.30 uur kunt binnenlopen bij het Aquinohuis.

Aanmelden

U kunt zich opgeven door een mailtje te sturen naar mentorschapzob@gmail.com. Dan weten we hoeveel mensen er ongeveer komen.

Voor achtergrond informatie over mentorschap kunt u contact opnemen met:

Stichting Mentorschap Zuidoost Brabant
De Boelakkers 4
5591 RA Heeze
tel. 06-10945367
e-mail: info@mentorschapzob.nl
www.mentorschap.nl