Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Bouw langzaamverkeersbrug start

Bouw langzaamverkeersbrug start

Dinsdag 9 april is de gemeenteraad akkoord gegaan met het voortzetten van het project langzaamverkeersbrug. Ballast Nedam, de aannemer van de langzaamverkeersbrug, kan daarom starten met het aanleggen van de langzaamverkeersbrug. Het voorstel ging over meerkosten van 500.000 euro. Deze meerkosten zijn onder andere voortgekomen uit een vertraging omdat er tijdens de aanbesteding onduidelijkheid is ontstaan over technische aspecten van de brug.

Langzaamverkeersbrug

De langzaamverkeersbrug, over het Wilhelminakanaal in Oirschot, wordt in opdracht van de Gemeente Oirschot gebouwd door Ballast Nedam. Het architectonische ontwerp is van West 8. In de constructiefase is dit door wUrck in overleg met West 8 definitief uitgewerkt.

Start bouw

Ballast Nedam heeft een ecologisch onderzoek uitgevoerd in de omgeving. De kapvergunning was akkoord en 11 april hebben zij een aantal bomen gekapt aan de noord- en zuidzijde van het kanaal. Nu gaat Ballast Nedam de benodigde vergunningen aanvragen en richten zij zich op de voorbereidende werkzaamheden.

Planning

Volgens planning is de langzaamverkeersbrug eind 2019 gereed.

Onderzoek

De gemeenteraad diende tijdens de raadsvergadering van 9 april een motie in. Daarmee vroegen zij om een rekenkameronderzoek over het hele proces rondom de langzaamverkeersbrug. Het college staat hier volledig achter.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met projectleider Roland Hermans, gemeente Oirschot, via telefoonnummer (0499) 58 33 33, e-mail info@oirschot.nl.