Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Buurtbeheer Centrum/Gildewijk: wie zijn wij?

Buurtbeheer Centrum/Gildewijk: wie zijn wij?

Dit item is verlopen op 26-09-2018.

Samenwerken aan de samenleving
De gemeente Oirschot deelt regelmatig verhalen vanuit de samenleving via de eigen communicatiemiddelen. Door initiatieven en actieve inwoners, organisaties of ondernemers het woord te geven, laten we zien dat we onze samenleving samen invulling geven.

Zo geven we samen invulling aan ons uitgangspunt: Oirschot, monumentaal, ondernemend en groen, daar voelt de MENS zich thuis. Deze week is het woord Buurtbeheer Centrum/Gildewijk.

Wij willen ons buurtbeheer graag wat meer bekendheid geven in onze wijk, en in Oirschot. We zetten ons in om de leefomgeving in de buurt leefbaarder te maken en houden. We doen mee in projecten zoals bijvoorbeeld de parkeervisie Oirschot, de verbreding van de A58, de visie op wonen in de regio. Ook zijn we betrokken geweest bij de herinrichting van het Princéehof, het Begijnhof en den Heuvel, de vernieuwing van het riool en de herinrichting van de Leeuwerikstraat.

Hoe werken we?  

We bemiddelen bij overlast, we signaleren, we zijn gefocust op dorpsgenoten die niet meer mee kunnen doen. Zo is het project ‘duofiets’ bijvoorbeeld ontwikkeld door onze overleden buurtcoördinator Theo van Gerven.

Wie zijn we?

Binnen ons buurtbeheer zijn een aantal buurtcoördinatoren actief. Ieder behartigt een deel van onze wijk. We zijn nog op zoek naar nieuwe buurtcoördinatoren. Heb je interesse? Laat het ons dan weten via jjhgeene@gmail.com.

  • Adrie Liebrand is buurtcoördinator van de Loop en o.a. vrijwilliger op de buurtbus. Hij zet zich in voor een betere openbaarvervoer verbinding met Eindhoven.
  • Hans van de Leur en Jack de Klerk zijn buurtcoördinatoren van o.a. het Kappitelhof. Zij willen daar graag een speelgelegenheid creëren en organiseren elk jaar een burendag.
  • Lida Post is, naast haar vele andere vrijwilligerswerk, buurtcoördinator en informeert de buurtbewoners over de herbestemming van de voormalige dierenwinkel en de babywinkel.
  • Jan Bierkens is een zeer betrokken buurtcoördinator, hij heeft al veel voor elkaar gekregen waardoor de leefbaarheid in de Gildewijk is verbeterd.
  • Onze onvolprezen secretaris Stan Heerebeek verzorgt voor ons buurtbeheer de notulen en communicatie.
  • Frans van Boekhold is als laatste toegetreden tot ons buurtbeheer en zet zich met name projectmatig in. Hij heeft zijn bijdrage geleverd in de parkeervisie en gaat zich bezighouden met de centrumvisie.

Kijk voor een overzicht van onze buurtcoördinatoren op www.oirschot.nl/mijnbuurt

Waar zetten we ons voor in?

We hebben al veel dingen bereikt in onze wijk maar we zien ook nog veel kansen. Zo willen we bijvoorbeeld helpen om openbaar groen in de wijk meer zelf te gaan beheren. Ook helpen we bij het oprichten van bewonersgroepen of buurtverenigingen. We willen meer speelgelegenheden creëren voor kinderen en initiëren oplossingen voor duurzaamheid zoals ‘Zon op Oirschot’. Tot slot maken we ons hard voor een autovrije Markt en focussen ons op brandpreventie. Kijk voor ons leefbaarheidsplan op www.oirschot.nl/mijnbuurt

We hebben drie keer per jaar overleg met alle buurtcoördinatoren, de gemeente en de buurtbrigadier. Bij dit overleg is regelmatig een wethouder aanwezig.