Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Concept verordening jeugdhulp 2019 ter inzage

Concept verordening jeugdhulp 2019 ter inzage

Dit item is verlopen op 24-10-2018.

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor het organiseren van jeugdhulp voor gezinnen. Daarbij gaat het onder andere om hulp voor kinderen met psychische problemen, ondersteuning voor gezinnen bij het opvoeden en voorzieningen voor kinderen met een beperking.

De concept verordening jeugdhulp 2019 is een actualisatie van de verordening jeugdhulp 2015 waarin de gemeente Oirschot regels heeft opgenomen welke ze hanteert rondom jeugdhulp. In de verordening jeugdhulp 2015 heeft de gemeente Oirschot opgenomen welke regels ze hanteert rondom jeugdhulp. Concreet gaat het dan om de wijze waarop de gemeente de jeugdhulp organiseert. Denk daarbij aan vormen van jeugdhulp die de gemeente beschikbaar stelt, de wijze waarop inwoners er gebruik van kunnen maken en de voorwaarden en doorlooptijden die er gelden.

Ten opzichte van de verordening jeugdhulp 2015 hebben we de concept verordening jeugdhulp 2019 op onderdelen geactualiseerd. Het college van B&W heeft op 4 september 2018 besloten het concept ter inzage te leggen. Dit betekent dat inwoners en andere belangstellenden de concept verordening jeugdhulp 2019 kunnen inzien en erop kunnen reageren. Het stuk ligt van 12 september tot en met 23 oktober ter inzage. Daarna bekijken we de binnengekomen reacties. Afhankelijk van de reacties passen we de verordening vervolgens aan. De bedoeling is om de verordening eind 2018 voor te leggen aan de gemeenteraad die de verordening vaststelt. De verordening gaat per 1 januari 2019 in.

U kunt de concept verordening inzien op www.overheid.nl. Heeft u geen internet? Dan kunt u het plan op afspraak inzien op het gemeentehuis. Om een afspraak te maken of voor meer informatie kunt u contact opnemen met de centrale balie, telefoon (0499) 58 33 33, e-mail info@oirschot.nl.

Te downloaden: