Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Controle woningen voor de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

Controle woningen voor de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

Dit item is verlopen op 20-11-2017.

In augustus gaat taxatiebureau TOG Nederland Zuid B.V. in opdracht van de gemeente controles uitvoeren op de objectkenmerken van een aantal woningen in de gemeente Oirschot. Dat wil zeggen dat zij gaan kijken naar eventuele bijgebouwen, dakkappellen en de staat en onderhoud van een woning.

Met deze controles kan de gemeente een goede uitvoering geven aan de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ). Hieronder leest u daar meer informatie over.

Uitpandige controle

Dit jaar worden ongeveer 1.500 woningen, verspreid over de kernen Oostelbeers, Westelbeers, Middelbeers en Oirschot gecontroleerd. Deze controle, die met name gericht is op de aanwezigheid van bijgebouwen en dakkapellen en de staat van onderhoud van de woning, voert TOG Nederland Zuid B.V.  uitpandig uit. De controleur hoeft dus niet bij u in huis te zijn. 

Legitimatie

De medewerkers van TOG Nederland Zuid B.V. kunnen zich legitimeren met een legitimatiebewijs dat zij gekregen hebben van de gemeente Oirschot. Wij vragen graag uw begrip en medewerking voor het uitvoeren van deze werkzaamheden.

Verplichting

De Waarderingskamer (Toezichthouder op de Wet WOZ) heeft alle gemeenten verplicht om elk pand in de gemeente minimaal één keer per vijf jaar te bezoeken om de geregistreerde WOZ-objectkenmerken te controleren. De gemeente Oirschot controleert elk jaar een deel van de woningen. 

Vragen

Heeft u vragen over de controles dan kunt u contact opnemen met het cluster Belastingen via het telefoonnummer (0499) 58 33 33, e-mail belastingen@oirschot.nl .