Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Debatavonden gemeenteraadsverkiezingen

Debatavonden gemeenteraadsverkiezingen

Dit item is verlopen op 22-03-2018.

Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen.  Door te stemmen bepaalt u samen met de andere kiezers welke partijen in de gemeenteraad zitting nemen. Maar op wie kunt u nou het beste stemmen? In aanloop naar de verkiezingen organiseren we debatavonden. Ook is er een KiesKompas die u helpt om een keuze te maken.

Debatavonden

Tijdens de debatavonden kunt u direct in gesprek met de kandidaten op de lijst en vinden er korte debatten plaats onder leiding van gespreksleiders uit de gemeenschap.

U bent van harte welkom op de volgende avonden:

  • Donderdag 8 maart 20.00 uur: debatavond in Spoordonk (Locatie Gasterij de Merode)
  • Woensdag 14 maart 20.00 uur: debatavond in de Beerzen (Locatie De Kerk, Oostelbeers)
  • Dinsdag 20 maart 20.00 uur: debatavond in Oirschot (Locatie Gemeentehuis)

Debatavond Spoordonk – 8 maart

De politieke partijen van Oirschot komen 8 maart naar Spoordonk. Dorpscafé Spoordonk organiseert een ludieke, gezellige en informatieve avond waarbij de politieke partijen via de KennisKwis ‘Spoordonks Politiek Spel’ kunnen laten zien wat ze over Spoordonk weten. Niet de lijsttrekkers, maar de hoogst genoteerde kandidaten uit Spoordonk spelen het spel, stellen zich voor en vertellen wat hun partij voor Spoordonk wil betekenen.  De  winnaar krijgt 2 minuten politieke zendtijd om de bezoekers te overtuigen van de doelstellingen van hun partij.

Na het spel hebben we nog diverse Spoordonkse stellingen. Aanwezige dorpsgenoten worden bij binnenkomst gevraagd maximaal 3 vragen op te schrijven en aan wie ze de vraag willen stellen. Al deze vragen gaan in een grabbelton waaruit onze presentator van de avond, Has van Helvoort, de vragen haalt en deze voorlegt aan de gewenste partij of persoon.

Dus inwoners van Spoordonk… kom naar deze avond en maak gebruik van de mogelijkheid om de door u gewenste partij nog eens grondig aan de tand te voelen.

Debatavond de Beerzen – 14 maart

In de Kerk in Oostelbeers vindt op 14 maart het ‘Snelle Debat’ plaats. Via internet wordt de voorlopige stemkeuze van de aanwezigen gepeild. Daarna mogen alle partijen in een korte pitch aangeven waar zij voor staan en volgen korte debatten tussen de verschillende partijen. Onderwerpen die zeker aan bod zullen komen zijn verkeer, wonen, voorzieningen (unilocatie, openbaar vervoer, etc.), gezondheid en sociaal beleid. Kernwoorden: snelheid, scherp debat en interactie. Nadat opnieuw de stemkeuze is bepaald, kunt u gaan speeddaten met de diverse partijen. Neem uw smartphone mee, want die is nodig voor de peilingen.

Wij zien u graag op 14 maart in de Kerk in Oostelbeers!

Voor wie deze bijeenkomst niet bij kan wonen of de debatavond achteraf wil terugkijken wordt e.e.a. ook gefilmd. De film is enkele dagen na de avond te zien op www.oirschot.nl/verkiezingen en www.facebook.com/gemeenteoirschot.

Debatavond Oirschot – 20 maart

De avond vóór de verkiezingsdag vindt het grote afsluitende debat plaats in het gemeentehuis. Theo Verbruggen, verslaggever van Omroep Brabant en NOS presenteert deze avond.

Onder voorbehoud worden o.a. de volgende onderwerpen besproken: ‘Bestuurlijke Toekomst Oirschot’,  ‘Agrarische toekomst in Oirschot’, ‘Verkeer’ en ‘Sportpark Moorland’. Ook de vraag wie de wethouders-kandidaten zijn wordt aan de orde gesteld.

U bent dus van harte welkom op 20 maart in het gemeentehuis!

Weet u nog niet op wie u wilt stemmen?

Kijk dan eens op oirschot.kieskompas.nl. Deze stemhulp laat u zien wat de belangrijkste politieke kwesties zijn en waar de verschillende partijen voor staan. Het kan u helpen om een weloverwogen keuze te maken.

Beschikt u thuis niet over de mogelijkheden om deze website te bekijken, dan kunt u tijdens openingstijden gebruik maken van een computer in de publiekshal van het gemeentehuis.

Referendum

Naast de gemeenteraadsverkiezing kunt u 21 maart ook stemmen voor het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De wet maakt het mogelijk dat de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) grote hoeveelheden telefoon- en internetverkeer via de ether en de kabel kunnen aftappen. Met deze ruimere toegang tot telefoon- en internetgegevens van burgers kunnen ze 'de toenemende dreiging in kaart brengen en de nationale veiligheid en de democratische rechtsorde blijven beschermen'. De diensten kunnen alleen zien wie met wie contact heeft. De inhoud van die contacten kan vele stappen later pas worden ingezien. Gegevens die relevant zijn, mogen tot drie jaar worden bewaard.

Meer informatie over deze wet vindt u op www.referendumwiv2017.nl.

Meer informatie

Meer praktische informatie over de verkiezingen en het referendum vindt u op www.oirschot.nl/verkiezingen.