Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Discussie gerezen na aanbesteding langzaamverkeersbrug

Discussie gerezen na aanbesteding langzaamverkeersbrug

Dit item is verlopen op 21-11-2018.

Wethouder Machielsen heeft maandagavond 29 oktober 2018 de fractievoorzitters van onze gemeenteraad op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken rondom de langzaamverkeersbrug. Deze langzaamverkeersbrug staat op de planning om aan te leggen over het Wilhelminakanaal in Oirschot.

Tijdens de aanbesteding zijn Ballast Nedam, de aannemer van de langzaamverkeersbrug, is er onduidelijkheid ontstaan over technische aspecten van de brug. Het gaat dus niet om de vormgeving. Het ontwerp wordt niet aangepast. Op dit moment zoekt de gemeente uit wat de mogelijke gevolgen zijn.

De gemeente heeft de direct omwonenden geinformeerd omdat zij van enkele inwoners de vraag kreeg: wanneer gaat de aannemer beginnen met het bouwen van de brug? Tijdens de inloopavond, voor de zomervakantie, heeft de gemeente aangegeven dat de aannemer in september zou starten. Na de aanbesteding zijn er vragen gekomen (van de aannemer) over de technische aspecten van de brug. Om hier helderheid over te krijgen zijn er nu veel gesprekken tussen Rijkswaterstaat, de aannemer en de gemeente. Dit duurt langer dan verwacht. Daarom communiceren we nu dat er procesvertraging is. We begrijpen dat er nog veel vragen zijn, die zijn er ook nog voor de gemeente. Wij hebben daar op dit moment de antwoorden nog niet op omdat we nog in gesprek zijn met de partijen. De gemeente heeft de eventuele gevolgen van deze gesprekken nog niet in beeld.

Wethouder Piet Machielsen: ‘’Het college is erg teleurgesteld vanwege de nu gerezen discussie rond de uitvoering van de langzaamverkeersbrug. Ik ben bestuurlijk verantwoordelijk voor het dossier Groene Corridor waarvan de langzaamverkeersbrug onderdeel uitmaakt. De langzaamverkeersbrug heeft alle prioriteit bij ons maar heeft nu procesvertraging. Ik begrijp dat dit bericht voor onze inwoners, de gemeenteraad en alle andere belanghebbenden heel erg vervelend is. Daarom gaan wij er de komende tijd alles aan doen om tot in de puntjes uit te zoeken hoe we verder gaan met dit project en op welke wijze we met de aannemer tot een oplossing kunnen komen.’’

Hoe nu verder?

We kunnen ons voorstellen dat dit veel vragen oproept bij onze inwoners en de gemeenteraad. Helaas kunnen wij daarop nog niet alle antwoorden geven. Daarnaast zetten we op dit moment alle feiten op een rij. We hebben wekelijks gesprekken met alle betrokken partijen. Als er meer duidelijkheid is, communiceren wij dat naar alle belanghebbenden. De omgevingsvergunning voor de langzaamverkeersbrug vraagt de aannemer aan bij de gemeente als de partijen er samen uit zijn.

Veel gestelde vragen

Vraag

Antwoord

Langzaamverkeersbrug

Wat is er nu precies aan de hand?

Tijdens de aanbesteding  is er onduidelijkheid ontstaan over technische aspecten van de brug. De aannemer van de langzaam verkeersbrug, Ballast Nedam, heeft daarover vragen neergelegd bij de gemeente. Het gaat dus niet om de vormgeving. Het ontwerp wordt dus NIET aangepast. Deze technische punten moeten eerst goed uitgezocht worden met de aannemer en Rijkswaterstaat. We zoeken nu naar een oplossing.

Welke onduidelijkheden zijn er dan?

Er bestaan interpretatieverschillen over de technische aspecten / eisen die Rijkswaterstaat stelt.

Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

Dat heeft de gemeente nu nog niet duidelijk. Daarvoor hebben we meer informatie nodig. De komende weken moet er meer duidelijkheid komen.  

Gaat de langzaamverkeersbrug er nog komen?

We gaan met de aannemer en Rijkswaterstaat in overleg en doen er alles aan om tot een oplossing te komen. 

Betekent dit dat er vertraging optreedt? Hoelang gaat de vertraging duren?

De start van de werkzaamheden stonden gepland voor september. Door de onduidelijkheden over de technische aspecten zijn de werkzaamheden niet gestart. Zodra er meer informatie is, brengen  we alle belanghebbenden op de hoogte.

Is de aannemer nu al wel werkzaamheden aan het uitvoeren?

Op verzoek van gemeente Oirschot  is Rijkswaterstaat nu glasvezelkabels aan het verleggen. Verder heeft Ballast Nedam  de kapvergunning al aangevraagd bij de gemeente.

Met welke partijen is de wethouder/ambtenaar nu in overleg?

We hebben wekelijks gesprekken met de aannemer Ballast Nedam. We hebben regelmatig overleg met Rijkswaterstaat. Daarnaast gaan we alle direct  belanghebbenden goed informeren als er meer informatie is.

Hoe zit het met vergunningen?

De omgevingsvergunning (moet de aannemer bij de gemeente aanvragen) en de watervergunning (moet de aannemer bij Rijkswaterstaat aanvragen) moeten nog aangevraagd en verleend worden. Het bestemmingsplan is onherroepelijk.

Gaat dit extra geld kosten?

We kunnen nu helaas nog niets zeggen over de mogelijke financiële gevolgen.

Communicatie

Hoe blijven we op de hoogte?

Via het Oirschots Weekjournaal, social media en de gemeentelijke website houden we u op de hoogte. We wachten het onderzoek af. Daarna gaan we kijken of we een nog een bijeenkomst organiseren. We hebben korte lijnen met buurtbeheer de Hei en ons aanspreekpunt aan de noordzijde van het kanaal (centrumzijde). Als er belangrijke informatie is, zorgen wij dat we onze inwoners verder  informeren.

Waar kunnen we terecht voor vragen?

We kunnen ons voorstellen dat dit veel vragen oproept bij onze inwoners en de gemeenteraad. Helaas kunnen wij daarop nog niet alle antwoorden geven. Mocht u toch iets willen weten, dan kunt u contact opnemen met de huidige projectleider Roland Hermans, gemeente Oirschot, via telefoonnummer (0499)58 33 33, e-mail info@oirschot.nl.