Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Duim voor toegankelijke toko

Duim voor toegankelijke toko

Dit item is verlopen op 27-03-2019.

Op vrijdag 8 maart ontvingen Ad en Lian van de Wal van Hotel de Moriaan in Oirschot ‘De Duim’ van de werkgroep Toegankelijkheid van de Adviesraad Zorg en Samenleving Oirschot. De Duim is een soort deelcertificaat of aanmoediging op weg naar De Pluim voor uitstekende toegankelijkheid voor mensen met een lichamelijke beperking.

Wethouder Esther Langens overhandigde het bijbehorende certificaat aan de eigenaren van Hotel de Moriaan.

Oirschot wil een veilige, gezonde en uitnodigende leefomgeving voor mensen bieden, waar iedereen tot zijn recht komt en iedereen kan meedoen. Vandaar de quote in onze kernboodschap ‘daar voelt de MENS zich thuis’. Wij hechten belang aan de toegankelijkheid van onze samenleving. Daarom houden we in ons nieuwe beleid en bij nieuwe projecten rekening met de toegankelijkheid voor iedereen. De Duim en de Pluim zijn bedoeld als stimulans voor ondernemers en organisaties, ook als het oudere panden zijn, om hun ‘toko’ zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen.

 Duim voor de Moriaan