Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Een nieuwe randweg in Oirschot

Een nieuwe randweg in Oirschot

Dit item is verlopen op 15-06-2017.

Oirschot blijvend verbonden
Oirschot, monumentaal, ondernemend en groen, daar voelt de mens zich thuis. Daarom is het voor nu en  in de toekomst belangrijk om verbonden te blijven met onze regio. De Eindhovensedijk blijft een  belangrijke verbinding tussen Oirschot en Eindhoven. Om verkeersproblemen op te lossen en de leefbaarheid van de wijk Moorland te vergroten, hebben we onderzoek gedaan naar de aanleg van een randweg.  In dit artikel leest u meer over de aanleg van deze nieuwe randweg.

Een nieuwe randweg

De nieuwe weg die aangelegd wordt gaat lopen vanaf de rotonde Kempenweg/Slingerbos naar de Eindhovensedijk. Op deze manier hopen we de problemen bij de aansluiting van de  Eindhovensedijk op de Kempenweg op te lossen. De ontsluiting van Oirschot via de Eindhovensedijk is op dit moment problematisch omdat:

  • de leefbaarheid van Moorland in het geding is vanwege het verkeer dat gebruik maakt van deze wijk;
  • veel verkeer gebruik maakt van de  Kempenweg;
  • de verbinding van op- en afrit van de Kempenbrug met de Eindhovensedijk onveilig is.

Randweg Oirschot

Onderzoek

We hebben onderzocht of de aanleg van een randweg hinder op de Bestseweg kan verminderen, de situatie op de Kempenbrug veiliger kan maken en de leefbaarheid van de woonwijk Moorland vergroot. Deze studie hebben we gedaan samen met een klankbordgroep waarin een aantal inwoners en belangengroeperingen vertegenwoordigd waren. De conclusies van het onderzoek worden door het college van burgemeester en wethouders besproken en voorgelegd aan de gemeenteraad.

Vervolg

Het onderzoek is afgerond, waardoor nu het moment is om vervolgstappen te  zetten. De gemeenteraad neemt een besluit over de vervolgstappen op 20 juni 2017.

Meer weten?

Meer informatie vindt u op www.oirschot.nl/oirschotblijvendverbonden of door een e-mail te sturen naar oirschotblijvendverbonden@oirschot.nl.