Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Even voorstellen: WMO consulenten gemeente Oirschot – Team wijzer.

Even voorstellen: WMO consulenten gemeente Oirschot – Team wijzer.

Dit item is verlopen op 26-09-2018.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk prettig en veilig thuis kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in onze samenleving, zijn er soms ondersteunende maatregelen nodig.

Daarom komen de consulenten van de WMO bij de mensen thuis om ter plekke de situatie te bekijken en samen te bespreken wat nodig is. Daarbij wordt ook goed gekeken wat de mensen nog wèl zelf kunnen (Eigen Kracht).

Jolanthé Erven, Wendy Obbens, Antoinette van Munster en Elly Brocken bezoeken regelmatig mensen thuis, dit zijn de zogenaamde keukentafelgesprekken. Tijdens dit gesprek bekijken de WMO- consulent en de cliënt samen of de problemen waar ze tegenaan lopen opgelost kunnen worden in het eigen netwerk, door vrijwilligers of door voorliggende voorzieningen of collectieve voorzieningen. Zijn er bijvoorbeeld knelpunten rond vervoer, omdat mensen door beperkingen moeite hebben om ergens te komen, dan kunnen zij een beroep doen op vervoer door vrijwilligers. Is dit niet mogelijk en zijn er geen andere oplossingen, dan bekijken we of er via de  WMO een oplossing mogelijk is.  

Elly is als agoog al vele jaren verbonden aan het welzijnswerk en houdt zich behalve met de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ook bezig met het ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers. Daarnaast is ze betrokken bij projecten als “dementievriendelijke gemeenschap” en “armoede en eenzaamheid”.

Samen met Antoinette is ze als onderdeel van team WIJzer betrokken bij het loket WIJzer; hèt loket waar mensen terecht kunnen met vragen over welzijn, wonen, (jeugd)zorg en participatie.

Antoinette is al vele jaren werkzaam in Oirschot, eerst bij WBO, nu bij WIJzer. Zij houdt zich voornamelijk bezig met het voeren van keukentafelgesprekken. Daarnaast is ze bezig met de uitvoering van het leerlingenvervoer en de gehandicaptenparkeerkaarten. Ook het ondersteunen van vrijwilligers is een van haar bezigheden.

Jolanthé en Wendy zijn al jaren vanuit de gemeente (ISD de Kempen) werkzaam als WMO-consulenten. Vanuit deze functie voeren zij de keukentafelgesprekken. Besluiten voor individuele voorzieningen in het kader van de WMO zoals bv. aanpassingen in woningen, of rolstoelen worden door hen namens de gemeente genomen. Informatie en advies, verwijzing en bemiddeling naar andere gebieden binnen het Sociale Domein is onderdeel van hun werk. Jolanthé en Wendy maken beiden onderdeel uit van team  WIJzer.

Onze WMO consulenten van links naar rechts Wendy Obbens, Elly Brocken, Yolanthé Erven en Antoinette van Munster