Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Gemeente Oirschot heeft een nieuwe aanbieder voor zorg, welzijn en participatie gevonden

Gemeente Oirschot heeft een nieuwe aanbieder voor zorg, welzijn en participatie gevonden

Dit item is verlopen op 10-11-2017.

Gunning aanbesteding sociaal domein LEVgroep
Oirschot, monumentaal, ondernemend en groen, daar voelt de MENS zich thuis. Samen zorgen wij ervoor dat onze inwoners zich thuis voelen in Oirschot, ook als het gaat om zorg en welzijn. We willen graag dat iedereen gepaste zorg krijgt.

Ons uitgangspunt is dan ook ‘niemand tussen wal en schip’. Eerder hebben wij u geïnformeerd dat wij op zoek zijn naar een nieuwe aanbieder voor zorg, welzijn en participatie. We zijn blij u te kunnen vertellen dat we daarin geslaagd zijn.  In dit artikel leest u wie onze nieuwe hoofdpartner wordt.

LEVgroep per 1 april 2018

WIJzer blijft WIJzer. Met vragen over zorg, welzijn en participatie kunt u vanaf 1 april 2018 nog steeds terecht bij WIJzer in De Enck. Naast de voor u vertrouwde gezichten, zult u dan wellicht ook een paar nieuwe medewerkers aantreffen. Allen zijn zij dan in dienst van de LEVgroep. De heer Ragetlie, directeur LEVgroep: ,,Bij de huidige medewerkers zit veel kennis, netwerk en talent. Daar gaan we heel zorgvuldig mee in gesprek. Dat geldt ook voor de vrijwilligers.”

Van links naar rechts wethouder Raf Daenen, burgemeester Judith Keijzers-Verschelling en de heer Jasper Ragetlie en mevrouw Jolanda Teeuwen van LEVgroep

Waarom een nieuwe hoofdpartner?

Al onze inwoners zijn erg betrokken met elkaar en we hebben een actief verenigingsleven in Oirschot. Deze betrokkenheid heeft ervoor gezorgd dat  we samen onze verantwoordelijkheden op het gebied van zorg en welzijn nemen en waarmaken. Daar mogen we met z’n allen heel erg trots op zijn! 

We willen in de toekomst nog meer gaan samenwerken, nóg meer de nadruk leggen op het benutten van de kracht van de samenleving en het ondersteunen van lokale netwerken. Voorheen deden we dat in samenwerking met meerdere organisaties. Door samen te werken met één organisatie  kunnen we betere resultaten boeken. We willen  zorg dichtbij organiseren, met mensen die betrokken zijn bij onze inwoners, bij ons Oirschot. Met LEV hebben we een nieuwe partner gevonden  waarmee we dit kunnen doen.

Wie is de LEVgroep?

De heer Ragetlie, directeur, is duidelijk: “LEV staat voor Leven en Verbinden en dat is precies wat wij willen gaan doen in Oirschot. Ons werk draait om mensen. We verbinden mensen met elkaar in gezinnen, buurten en organisaties. Wij zijn er voor iedereen die een vraag heeft over zorg, welzijn en participatie, voor iedereen die actief wil zijn in de buurt of die meer wil weten over vrijwilligerswerk. Wij ondersteunen burgers met een vraag op basis van eigen verantwoordelijkheid en kracht. LEVgroep wil mensen inspireren om mee te doen aan een samenleving in beweging. LEVgroep wil een vangnet zijn voor mensen die het moeilijk hebben om op eigen kracht mee te doen”.

Planning

Achter de schermen zijn wij met de LEVgroep, onze huidige partners en de samenwerkingspartners bezig om er voor te zorgen dat de LEVgroep op 1 april 2018 voor u en voor de gemeente het eerste aanspreekpunt is bij alle vragen over zorg, welzijn en participatie. De komende tijd blijft alles nog gewoon zoals het nu is.

Vragen?

Heeft u vragen over zorg, welzijn en participatie dan kunt u contact opnemen met WIJzer, telefoon (0499) 33 51 42. Wilt u meer weten over het overgangsproces van WIJzer naar de LEVgroep als nieuwe aanbieder, neem dan contact op met Arianne Homan van de gemeente Oirschot, telefoon (0499) 58 33 33, e-mail info@oirschot.nl.