Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Gemeenteraad besluit op 30 oktober over begroting

Gemeenteraad besluit op 30 oktober over begroting

Dit item is verlopen op 31-10-2018.

Programmabegroting 2019
Het college van de gemeente Oirschot heeft de concept-programmabegroting 2019 vastgesteld. Deze is inmiddels aangeboden aan de gemeenteraad, die hierover op 30 oktober een besluit neemt.

Het nieuwe college  van burgemeester en wethouders biedt de begroting 2019 aan, aan de nieuwe gemeenteraad. Deze begroting is gebaseerd op de het raadsbreed akkoord wat in mei 2018 is vastgesteld. We zien in deze begroting dat we meer ambities hebben dan onze financiële middelen toestaan. We kunnen dus niet alle ambities realiseren. Nadat we de financiële consequenties van alle ambities in beeld hebben, kan de gemeenteraad keuzes maken.

Onze kernboodschap Oirschot: monumentaal, ondernemend en groen: daar voelt de MENS zich thuis is ook dan leidend bij het maken van  keuzes die voor ons liggen.

Besluitvorming over de begroting

Op dinsdag 30 is er een besluitvormende raadsvergadering om de begroting 2019 en het meerjarenperspectief 2020-2022 vast te stellen. Deze vergadering begint om 18.00 uur in het gemeentehuis van Oirschot. U bent  van harte welkom om bij deze vergadering aanwezig te zijn. Tijdens deze vergadering kunt u uw opmerkingen en ideeën kwijt. Wilt u inspreken? Dan moet u dit vóór maandag 29 oktober 09.00 uur melden bij de griffier (h.struijs@oirschot.nl of via 06-48136957). De spreektijd is maximaal vijf minuten per spreker.

Begroting inzien?

De ontwerpbegroting ligt tot en met 1 november ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis in Oirschot en is in te zien op www.oirschot.nl/begroting. Na vaststelling door de gemeenteraad staat de definitieve versie van de gemeentebegroting ook op de gemeentelijke website. Vanaf dat moment kunt u ook een papieren exemplaar van de begroting krijgen tegen betaling van de kosten.