Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Gemeenteraad besluit over bestuurlijke toekomst

Gemeenteraad besluit over bestuurlijke toekomst

Dit item is verlopen op 21-11-2018.

In november 2017 nam de gemeenteraad een besluit over de bestuurlijke toekomst van onze gemeente. De raad koos unaniem voor het behoud van onze zelfstandige positie. Tegelijkertijd besloot de raad om op korte termijn heldere keuzes te maken in onze samenwerking en voor elk bovenlokaal thema één samenwerkingsverband te kiezen. Op 30 oktober 2018 nam de raad hierover een besluit.

Raadsbesluit

De raad benoemde thema’s die we op lokaal niveau willen blijven oppakken, zoals de balie, leefbaarheid, Wijzer, welzijn en openbaar beheer. Op andere thema’s ziet de raad het belang van samenwerking toenemen waarbij de Kempen en het Stedelijk Gebied Eindhoven onze primaire partners zijn. Thema’s zoals het landelijk gebied en energietransitie pakken we samen met de Kempen op, maar we staan ook open voor andere thema’s binnen deze subregio. De raad staat open voor een nauwere samenwerking met de Kempen en ziet kansen voor Oirschot om bruggen slaan tussen de Kempen en het Stedelijk gebied op basis van onze dubbele oriëntatie en ligging.  De thema’s economie, wonen, voorzieningen en evenementen en ruimte pakken we op met het Stedelijk Gebied Eindhoven. U vindt het volledige raadsbesluit op www.oirschot.nl/bestuurlijketoekomst.

Strategische Kempenagenda

Om onze samenwerking in de Kempen verder vorm te geven stellen we de komende maanden, samen met de andere vier Kempengemeenten, een gezamenlijke strategische Kempenagenda op. Uit deze agenda moet blijken op welke thema’s samenwerking in de Kempen meerwaarde biedt. Dit kunnen onderwerpen zijn die bijdragen aan of passen bij het Kempisch profiel maar ook onderwerpen waarbij de individuele gemeenten (op termijn) onvoldoende in staat zijn om deze op lokaal niveau uit te voeren. Besluitvorming over de strategische Kempenagenda is beoogd in het eerste kwartaal van 2019.

Onderzoek sociaal domein

Op de vraag met welk samenwerkingsgebied we het sociaal domein het beste op kunnen pakken kon de raad nog geen antwoord geven. Hiervoor voeren we de komende maanden nader onafhankelijk  onderzoek uit. We gaan daarbij uit van ons huidige beleid en de huidige organisatie (Wijzer). De raad stelde daarnaast een aantal extra kaders en uitgangspunten vast. De raad neemt op basis van dit onderzoek uiterlijk in mei 2019 een besluit, waarbij drie mogelijke toekomstscenario’s in beeld zijn (de Kempen, Dommelvallei of samenwerking met Best en Veldhoven).

Meer informatie

Meer informatie over en het volledige raadsbesluit vindt u op www.oirschot.nl/bestuurlijketoekomst.