Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Gemeenteraad kiest unaniem voor een zelfstandig Oirschot

Gemeenteraad kiest unaniem voor een zelfstandig Oirschot

Dit item is verlopen op 03-04-2018.

Op 21 november vond een besluitvormende raadsbijeenkomst plaats over de bestuurlijke toekomst van Oirschot. De gemeenteraad kiest voor zelfstandigheid, met als stip op de horizon een toekomstbestendige grote stadsregio Eindhoven.

Raadsbesluit

De gemeenteraad kiest, na een stevig debat tijdens de raadsvergadering, unaniem voor het behoud van een zelfstandige gemeente. Een zelfstandige en krachtige gemeente waar we trots op zijn. Een gemeente met een duidelijke identiteit, zowel gericht op de stad als het platteland. De raad ziet als stip op de horizon een sterke grote stadsregio Eindhoven waarin Oirschot steeds meer samenwerkt met andere gemeenten en gemeentegrenzen langzaam vervagen.

Korte termijn

Om als gemeente Oirschot klaar te zijn voor een intensieve samenwerking in de stadsregio is het belangrijk dat de raad op korte termijn keuzes maakt.  Per onderwerp bepaalt de raad uiterlijk in september 2018 of we dit onderwerp lokaal oppakken of dat we hiervoor samenwerken met de regio. Bij onderwerpen waarbij de raad kiest  voor samenwerking met de regio kiezen we één duidelijke samenwerkingspartner. Voor bepaalde onderwerpen kan dat de stadsregio Eindhoven zijn, voor andere onderwerpen lijkt een samenwerking met De Kempen het meest logisch. We maken hierdoor onze positie in de regio duidelijk en sluiten aan bij de roep vanuit de samenleving om keuzes te maken.

Middellange termijn

Als het gaat om ‘’samenwerking’’ kiest de raad ervoor om de komende jaren te werken op basis van een strategisch stappenplan.  Dat houdt in dat de raad in 2020 en 2022 op nieuw samen komt om strategische keuzes te maken. Is zelfstandigheid dan nog steeds het beste uitgangspunt om vanuit een zo krachtig mogelijke positie klaar te zijn voor de toekomst? Of zijn er ontwikkelingen die leiden tot andere strategische keuzes?

Meer informatie

U vindt het volledige raadsbesluit, de resultaten die wij opgehaald hebben uit de samenleving en de regio en alle bijbehorende informatie op www.oirschot.nl/bestuurlijketoekomst.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider Kitty Schijven, bereikbaar via telefoonnummer (0499) 58 33 33, e-mail bestuurlijketoekomst@oirschot.nl.