Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Gemeenteraad stelt begroting 2019-2022 unaniem vast

Gemeenteraad stelt begroting 2019-2022 unaniem vast

Dit item is verlopen op 14-11-2018.

Op dinsdag 30 oktober heeft de gemeenteraad van Oirschot de programmabegroting 2019-2022 vastgesteld.

Begroting in één oogopslag

In dit Weekjournaal hebben we de begroting in één oogopslag weergegeven. We hebben de begroting op hoofdlijnen inzichtelijk gemaakt en toegankelijk weergegeven. In het plaatje ziet u de uitgaven en inkomsten die we hebben voor de verschillende onderwerpen waar we mee te maken hebben. De ‘bloem’ in het figuur laat alle verschillende programma’s uit de begroting zien.

Begroting inzien?

We publiceren de programmabegroting op de gemeentelijke website www.oirschot.nl/begroting. Daarnaast kunt u de begroting inzien bij de centrale balie van het gemeentehuis.