Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Handhavingsactie tegen motorcrossers en quadrijders in natuurgebieden

Handhavingsactie tegen motorcrossers en quadrijders in natuurgebieden

Dit item is verlopen op 14-11-2018.

Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) controleren regelmatig op motorcrossers of quadrijders die off the road rijden in kwetsbare natuurgebieden. Zondag 28 oktober vond er een speciale handhavingsactie plaats bij de Oostelbeerse Heide. Een expertteam van politie en groene BOA’s werkte hieraan mee.

Doel

Deze handhavingsacties zijn er om het motorcrossen in natuurgebieden tegen te gaan. De gemeente krijgt namelijk met grote regelmaat klachten van overlast en schade aan flora en fauna door illegaal crossen in natuurgebieden. Naast verstoring en vernieling van flora en fauna, zorgt het illegaal crossen ook voor een gevoel van onveiligheid bij wandelaars en ruiters.

Wat leverde de actie op?

De handhavingsactie leverde 7 proces-verbalen op en 1 aanhouding. De overtreders krijgen binnenkort nog een bestuurlijke brief in verband met overtredingen van regels van het bestemmingsplan en de Algemene Plaatselijke Verordening. Daarmee kunnen we bij herhaling van de overtreding een dwangsom opleggen aan de bewuste personen.

Houdt u samen met ons een oogje in het zeil?

Het handhavingsteam roept iedereen op om alert te zijn. Ziet u iets opvallends in het buitengebied, dan kunt u contact opnemen via 0900-9965432. U kunt uw melding ook doen via de Buiten Beter app of rechtstreeks naar de gemeente via www.oirschot.nl/melding.