Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Hart van Spoordonk ontvangt extra maatschappelijke bijdrage via windontwikkelaar

Hart van Spoordonk ontvangt extra maatschappelijke bijdrage via windontwikkelaar

Dit item is verlopen op 17-07-2019.

Het gebiedsfonds van innogy stelt € 150.000 euro beschikbaar voor het project ‘Hart van Spoordonk’. Een deel was hiervoor al gereserveerd maar nu is het hele bedrag beschikbaar gesteld. De ontwikkelaar van windpark Kattenberg-Reedijk langs de A58 stort dit bedrag in jaarlijkse termijnen terug aan de gemeente.  Het geld is beschikbaar omdat innogy en de gemeente afspraken hebben gemaakt, zodat de omgeving kan meeprofiteren  in de opbrengst van het windpark.

Ondersteuning bewonersinitiatief

De gemeente ondersteunt het leefbaarheidsinitiatief ‘Hart van Spoordonk’ en verleent een aanzienlijke investeringssubsidie voor de  door de Bernadette Stichting Spoordonk te bouwen nieuwe gymzaal en voor de transformatie van de huidige kerk tot nieuw gemeenschapshuis. Wethouder Esther Langens:  “Hart van Spoordonk is dé ontmoetingsplek voor en door inwoners van Spoordonk. Het resulteert in meer sociale cohesie, het vergroot de leefbaarheid van het dorp, de betrokkenheid bij maatschappelijke activiteiten en zorgt ervoor dat Spoordonk haar belangrijkste voorzieningen behoudt. De maatschappelijke bijdrage van innogy past perfect in dit bewonersinitiatief.”

Verduurzaming met zonnepanelen en warmtepompen

De nieuwe gymzaal wordt  volledig energieneutraal gerealiseerd, daarnaast wordt het gemeenschapshuis energiezuinig. Dit wordt bereikt door plaatsing van een groot aantal zonnecollectoren op de gymzaal en door gebruik te maken van warmtepompen in dit project. Dit past binnen het gezamenlijk belang van innogy en de gemeente om duurzame energie in plaatselijke projecten te bevorderen. Rob Smit, projectontwikkelaar bij innogy: “We zijn blij dat er een mooie invulling is gevonden voor het geld dat wij jaarlijks beschikbaar stellen. Zo kunnen de omwonenden van het windpark Kattenberg-Reedijk ook jarenlang meeprofiteren van de opbrengsten van het windpark.”